PvdA had creatieve oplossing voor De Hagen

BALLUM – Irma Marinus van de PvdA legde tijdens de raadsvergadering van maandag 26 oktober haar collega raadsleden een creatieve oplossing voor de kwestie De Hagen voor. Vier huisjes staan op de nominatie voor sloop en dat vindt Marinus zonde.

Zij diende een amendement in om het tij te keren: “Het voor ons liggende stuk, waarin wordt voorgesteld om vier gemeentelijke huurhuizen aan de Hagen te Hollum te slopen, op de vrijgekomen grond een parkeerterrein te realiseren en deze vervolgens te verkopen aan de eigenaar van de naastgelegen supermarkt, is in onze ogen niet de juiste oplossing voor het ontstane onderliggende probleem.

Een deel van de grond achter de bestaande huizen is geen eigendom van de gemeente Ameland. Deze grond is in eigendom van de eigenaar van de supermarkt.

De gemeente Ameland verliest met het voor ons liggende plan bouwgrond, het woningbedrijf raakt vier woningen kwijt en dit alles kost de gemeente

€ 80.000,-.

De gemeente Ameland zelf krijgt hier niets voor terug.

Feit is dat een deel van de grond achter de vier woningen eigendom is van de eigenaar van de supermarkt. Dat hij zijn eigen grond nu terug wil en zelf wil gebruiken is een logische zaak. Dat hierdoor het woongenot et betrekking tot deze huizen sterk wordt gereduceerd is ook een feit. Echter om dan direct over te gaan tot sloop van de woningen, realisering van een parkeerplaats en verkoop van gemeentegrond, is niet noodzakelijk. Een andere creatieve oplossing behoort volgens ons tot de mogelijkheden.

Een oplossing, waarbij de grond in handen blijft van de gemeente, de grond die in eigendom is van de supermarkteigenaar terug kan naar de rechtmatige eigenaar. De panden niet hoeven te worden gesloopt.

Wij stellen dan ook het volgende voor:

  • De huidige vier panden laten staan.
  • Deze om te bouwen tot twee units voor startende jonge detailhandelondernemers
  • Deze units te gaan verhuren aan startende jonge detailhandelondernemers.”

Het was een amendement op het voorstel dat ook op tafel lag en dat handelt over afbraak van vier huisjes, aanleg van een parkeerterrein en verkoop daarvan.

Verkopen van gemeentelijke grond en het slopen van vier gemeentewoningen ten behoeve van parkeergelegenheid voor de naastgelegen supermarkt betekent een financiële aderlating voor de gemeente Ameland, vindt het raadslid. Bovendien raakt de gemeente haar directe invloed over de grond kwijt zodra dit is verkocht. Het plan van de PvdA biedt jonge detailhandelsondernemers een kans en is tevens een oplossing voor het probleem waar de gemeente mee in de maag zit.

Het was alleen André Tuil van de VVD die onder de indruk was van de creatieve oplossing van Marinus. Van de andere fracties (A’82, ABA en CDA) kwam er geen steun. Piet IJnsen (ABA) vindt De Hagen geen locatie voor winkeltjes. Jeppe Groenewold (A’82) zegt het plan sympathiek te vinden, maar meent dat de raad niet twee dingen doorelkaar moet halen. Dirk Beijaard (CDA) vraagt zich af of het plan van Marinus wel op het bordje van de gemeente hoort. Ook het CDA stemt tegen.

Het amendement wordt weggestemd met 2 tegen 9.

⇒ lees hier over Huisjes De Hagen gaan plat

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *