Provincie zet in op continuering openbaar vervoer

LEEUWARDEN – De huidige busconcessies in Fryslân lopen 10 december 2022 af. De provincie wil ook daarna zo goed mogelijk openbaar vervoer aanbieden en is daarover met Arriva in gesprek. De coronapandemie zorgt daarbij voor grote onzekerheden.

Het College van Gedeputeerde Staten koerst op een overbruggingsconcessie van twee jaar, om daarna het busvervoer weer voor een langere periode aan te besteden. GS vragen Provinciale Staten om in te stemmen met de uitgangspunten voor die tijdelijke concessie. De detailuitwerking is daarna aan GS. Het gaat om een flexibele concessie, zodat provincie en Arriva goed kunnen inspelen op hoe de situatie in 2023 en 2024 zal zijn.

Het continueren en zoveel mogelijk op peil houden van het OV is een van de belangrijkste doelen. Belangrijk uitgangspunt is dat alle kernen die nú een vorm van openbaar vervoer hebben ook na 10 december 2022 over openbaar vervoer beschikken. Doel is ook het vergroten van het aantal mensen dat het busvervoer wil gebruiken. Deels betreft dit reizigers die tijdelijk zijn gaan thuiswerken. Ook hoopt de provincie nieuwe doelgroepen te interesseren voor de bus.

Volgens huidige verwachtingen is niet te voorkomen dat de omvang van de dienstregeling slinkt, ook omdat er minder geld beschikbaar is. In de huidige concessies rijdt Arriva jaarlijks 615.398 dienstregelingsuren (DRU’s). Door corona is dit teruggebracht, op dit moment met 10 procent. Volgens een prognose van Arriva zou dat tijdens de overbruggingsconcessie verder kunnen afnemen tot 530.000 DRU’s of zelfs 475.000 DRU’s, maar niets is nog zeker.

Het gaat om voorlopige verwachtingen. “Hoe het precies zal worden staat nog niet vast en hierover zijn we in gesprek met Arriva. Vaststaat wel dat we de reiziger steeds zo goed mogelijk willen bedienen”, zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder.

Bron Provincie Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *