Provincie investeert in leefbare Waddeneilanden

LEEUWARDEN –  Projecten op de Friese Waddeneilanden kunnen rekenen op subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns. Het Gebiedsplatform van Streekwerk Friese Waddeneilanden adviseert positief over de aanvragen van projecten gericht op het vergroten van de leefbaarheid op de eilanden. In totaal is dit jaar voor 2,5 miljoen euro geïnvesteerd in de leefbaarheid van Fryslân.

De Grote Brand

350 jaar na dato willen Terschelling en Vlieland samen de grote brand van 1666 herdenken, ook wel de “Engelse Furie”. Om dit stuk geschiedenis op de voorgrond te halen wordt op 19 augustus 2016 een gezamenlijke dag georganiseerd. Hierbij wordt op beide eilanden met moderne middelen de brand in beeld gebracht. Tentoonstellingen, lezingen en lespakketten voor scholen moeten meer bekendheid aan de ramp geven. De dag maakt onderdeel uit van het Herdenkingsjaar 1666-2016. Het project is begroot op € 141.300. Er is een subsidie aangevraagd van € 38.000,-.

Fit en vitaal op Schiermonnikoog

Bij de dier- en speelweide op Schiermonnikoog komen fitnesstoestellen te staan op initiatief van de stichting Dier- en Speelweide. Zij krijgen hierbij naast subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns ook steun van de eilander buurtvereniging De Polder, die hiervoor een sponsoractie in het leven riep. De toestellen zijn geschikt voor iedereen, ook voor kinderen met een beperking. Een sportschool ontbreekt op het eiland, door dit project is buiten bewegen nog aantrekkelijker. De investering bedraagt € 19.589,- waarvoor een bijdrage van € 9.790,- is aangevraagd.

Iepen Mienskipsfûns 2016

Met het Iepen Mienskipsfûns worden goede ideeën en initiatieven die de leefbaarheid in Fryslân vergroten gesubsidieerd. Het Gebiedsplatform Friese Waddeneilanden adviseert Gedeputeerde Staten om subsidie toe te kennen. In 2016 kunnen er weer projectideeën worden ingediend. Kijk voor meer informatie en inspiratie voor het opzetten van een project op onze nieuwe website www.streekwurk.frl of neem contact op met het projectbureau Streekwerk Friese Waddeneilanden.

Ameland

Voor Ameland staan de volgende projecten op stapel:

Verbeterde toegang eendenvijver Ameland

De club ‘Vrienden van de Eendenvijver’ pakt met de gevraagde subsidie het pad naar de voersteiger aan. Het pad brokkelt af en moet ieder jaar hersteld worden. Met dit project wordt de walbeschoeiing verstevigd en het pad verbreed. Hierdoor blijft de vijver toegankelijk, ook voor mindervaliden en rolstoelgebruikers.

St. Dorpsbelangen Hollum is aanvrager. De totale kosten bedragen € 22.835  en de bijdrage uit het fonds is € 10.000.

Inrichting dorpsplein en driesprong Ballum

De gemeente en het dorpsbelang creëren een unieke genietplek op de Driesprong in Ballum. Het pleintje krijgt bankjes, prullenbak-ken, een bijpassend muurtje en er wordt haagbeuk aangeplant. Bovenal komt het karakter van het dorp terug in het Ballumerwa-pen dat wordt aangebracht in de bestrating.

Aanvrager is Dorpsbelang Ballum, de totaler kosten zijn € 35.827, de toegekende subsidie is € 17.602.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *