Provincie investeert extra

LEEUWARDEN – De provincie gaat de werkloosheid stevig aanpakken. Dat gebeurt door 300 miljoen van het Nuonkapitaal te investeren in de Friese economie, plus extra geld vrij te maken voor het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy en het project Breedband, de digitalisering van Fryslân. Daarnaast trekt de provincie € 40 miljoen uit om bestaande ambities te realiseren. Al met al levert dat een investering op van bijna een half miljard euro.

Dat staat in de Kadernota 2014, die het college van Gedeputeerde Staten vandaag presenteert. De Kadernota is de opmaat van de begroting voor het jaar 2014.

Dit jaar bevat de Kadernota een evaluatie van twee jaar collegebeleid. Daaruit blijkt dat de uitvoering van het Coalitieakkoord behoorlijk op schema ligt en dat er al veel bereikt is. Tegelijk wordt duidelijk  dat vooral de economie een extra impuls kan gebruiken. Daarom wil het College de investeringsagenda ‘Wurkje foar Fryslân’ gebruiken om de Friese economie een duw in de rug te geven.

De investeringen moeten op de lange termijn leiden tot structuurversterking. Tegelijk is er de noodzaak om op korte termijn nieuwe banen te creëren. Daarom kiest het College voor een aantal zogeheten ‘quick- wins’, projecten waarmee snel kan worden begonnen in sectoren die dat nodig hebben: recreatie en toerisme en de bouw. Daarnaast wil de provincie de toegang van (MKB) bedrijven tot financiering vergroten.  

Provinciale Staten bespreken de voorstellen  op 3 juli. Als zij akkoord gaan, kan direct gestart worden met de quick- wins. ‘We willen zo snel mogelijk de schep in de grond en daarmee werk, banen, creëren’, zegt gedeputeerde Jannewietske  de Vries van financiën.

Inclusief de investeringen in het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy en Breedband investeert de provincie zo’n € 450 miljoen uit het Nuonvermogen in de Friese economie. Daar bovenop zet de provincie nog bijna € 40 miljoen extra in om bestaande ambities te realiseren.

Van de 40 miljoen gaat ook zo’n 11 miljoen naar de Friese economie. Er komt subsidie voor projecten als brede regiomarketing, waddentoerisme en de aanleg van Wifi in toeristische gebieden. Ruim 22 miljoen euro wordt geïnvesteerd in de leefomgeving en komt ten goede aan onder andere de weidevogels en kleinschalige infrastructurele projecten. Voor de aanpak van de ganzenoverlast trekt het College zo’n 9 miljoen uit voor schadevergoeding aan boeren. Tot slot wordt ruim 8,6 miljoen geïnvesteerd in de Friese mienskip via het project Kulturele Haadstêd 2018.

Bron: Provincie Fryslân

>>> lees hier Leeuwarden – op weg naar Culturele Hoofdstad van Europa 2018

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *