Provincie hield 14,4 miljoen over

LEEUWARDEN – De provincie Fryslân heeft in 2009 € 565 miljoen besteed. De hoogste uitgaven zaten in de onderdelen verkeer en vervoer, landelijk gebied, economie, onderwijs en sociaal beleid. De provincie sloot 2009 positief af met een bedrag van €14,4 miljoen.

Met een deel van dit positieve saldo, zo’n 7 miljoen euro, werd al rekening gehouden. Dat de provincie uiteindelijk een nog groter bedrag overhoudt, heeft te maken met een aanscherping van de financiële regels.

In december 2009 namen Provinciale Staten de nota ‘Uitvoering Begroting’ aan. Sindsdien moeten overschotten aan de reserve toegevoegd worden. Daardoor wordt het weerstandsvermogen versterkt. Gezien de dreigende bezuinigingen van het Rijk op het provinciefonds is het positieve saldo wat dat betreft een welkome steun.

In 2009 werd Fryslân als eerste provincie in Nederland gecertificeerd op het gebied van het verwerken van baggerspecie. De OV-chipkaart kreeg na de introductie al snel 12.000 afnemers. Het dienstwagenpark voor provinciale waterstaat rijdt voor 60 procent op duurzame brandstoffen.

De inhuur van externe krachten steeg in 2009 met 7 miljoen tot € 20 miljoen. Die toename wordt veroorzaakt doordat de provincie veel grote projecten onder handen heeft, zoals de Rijksweg A7, de N381, de Haak om Leeuwarden, het Friese Merenproject en de Centrale As.

Verder kregen twee grote projecten groen licht van Provinciale Staten. Het ene is de University Campus Fryslân, dat als doel heeft om academische masteropleidingen naar Leeuwarden te halen. Het andere is het project Kulturele Haadsted 2018, de ambitie om van Fryslân in 2018 het kloppende culturele hart van Europa te maken.
Bron: Provincie Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *