Provincie betreurt gebeurtenissen Ameland

Geplaatst op: 10 januari 2019 - Categorie: Duurzaam & Milieu

LEEUIWARDEN – Provincie Fryslân betreurt dat bij de storm van dinsdag de oude boorlocatie van de NAM is uitgespoeld. Maar was de provincie niet te laat met het aan het jasje trekken van de NAM? In Leeuwarden vinden ze van niet. “Wij hebben de NAM in onze brief van 6 november vorig jaar gewezen op het spoedeisende karakter van de saneringslocatie. Ook hebben wij hen gewaarschuwd dat de genomen tijdelijke beschermende maatregelen niet afdoende zouden zijn bij een eventuele storm. Wij hebben de NAM dus wel degelijk en recent gemaand tot spoed,” zegt Gerrit Hofstra, woordvoerder van de Provincie Fryslân. 

In de brief op poten wees de provincie de NAM op de erosie van het duingebied bij paal 3 en maande de NAM de mijnbouwlocatie zo spoedig mogelijk te ontmantelen. De FUMO, de Friese uitvoerende organisatie die gaat over milieu, had al op 3 januari 2016 akkoord gegeven voor het saneringsplan. 
De zeereep zou verder afslaan bij stormen van windkracht 7 en meer en de provincie bedacht al dat de big bags een zware storm niet zouden doorstaan. Er ontstaat een groot risico op milieuvervuiling door de verontreinigde grond. Grondwater dat met minerale olie en oliecomponenten vervuild is en zand dat met barium en minerale olie is vervuild dreigen in zee te verdwijnen, schrijft de provincie waarschuwend aan de NAM. “Het is dan ook noodzakelijk dat de NAM-locatie zo spoedig mogelijk wordt opgeruimd en gesaneerd. Hierbij worden ook de betreffende stortlocaties in het duingebied meegenomen. Die stortlocaties liggen in Rijkswaterstaat gebied. De NAM-locatie is Rijksmijnbouw gebied. 

De brief van de provincie aan de NAM is feitelijk veel te laat verstuurd. Al bij de duindoorbraak in januari 2018 bleek de kritieke toestand van het gebied. Ameland Vandaag maakte regelmatig filmpjes ter plaatse en registreerde hoe de zeereep smaller en smaller werd. De duinen tussen het punt van het NAM-hek en het strand werd binnen een paar maanden van een paar meter, naar een meter, naar enkele tientallen centimeters.

Als de NAM meteen in januari 2018 alles uit de kast had gehaald en als Rijkswaterstaat, FUMO en Provincie Fryslân daar scherper op hadden toegezien, dan was meteen in januari 2018 begonnen met de sanering en dan was die voor het zomerseizoen klaar geweest. Het kalf is verdronken, de put wordt nu pas gedempt. Provincie: “Wij kijken nu welke maatregelen getroffen moeten worden.”

Dossier Aardgaswinning Ameland

Naar nieuwsoverzicht
Ads door PA
Gesponsorde links:
Hier adverteren?