Situatie Ameland door duinerosie risicovol

LEEUWARDEN – Provincie Fryslan stuurde op 6 november 2018 een brief naar de NAM waarin wordt aangedrongen op spoedige sanering. Waarom niet eerder, is dan de vraag.

Provincie Fryslân: "We moeten goed duidelijk houden waar de verantwoordelijkheden liggen in deze situatie. De provincie is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van de zeekering en kustverdediging en ook niet voor de veiligheid van de boorlocatie. De eerste ligt bij Rijkswaterstaat, de tweede bij de NAM. Of er in januari 2018 sprake was van een risico, was dus niet aan ons om te beoordelen. Wij voeren daar geen inspectie op uit.

Medio oktober kwam de NAM met de aanvraag om te mogen starten met de sanering, nadat zij en Rijkswaterstaat de situatie door de duinerosie als risicovol en dus urgent hadden beoordeeld. Zoals gemeld, die verantwoordelijkheid ligt bij hen, niet bij de provincie.

Omdat een formele vergunningprocedure te veel tijd zou vragen (minimaal 3 maanden), gezien de urgente situatie, hebben wij besloten een zogenaamd Bestuurlijk Rechtsoordeel af te geven, waarmee de NAM direct met de saneringswerkzaamheden kon beginnen. Daar was de brief van 6 november 2018 voor. Eind oktober hebben we ze al mondeling toestemming gegeven. De tijd om daarna de sanering tijdig voor het stormseizoen af te ronden, was in principe voldoende, de NAM geeft aan dat daar twee weken voor nodig zijn."

De NAM meldt in maart klaar te zijn met de sanering. Eind november 2018 werd begonnen met de voorbereidingen. Voor de totale sanering blijken vier maanden nodig te zijn.

Dossier Aardgaswinning Ameland

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *