Projectenboek Wad’n erfgoed WO II is uit

LEEUWARDEN – Het projectenboek Wad ’n erfgoed Tweede Wereldoorlog is uit. Wat begon op eiland Vlieland met een verzoek tot restauratie en openstelling van de infanteriestelling 12 H, is voor Plattelânsprojekten Waddeneilanden reden geweest tot overleg met de andere Waddeneilanden over het mogelijke behoud van meer waddenerfgoed uit WO II. Een werkgroep heeft in samenwerking met de provincie Fryslân en Grontmij het projectenboek opgesteld. In dit boek worden gezamenlijke projecten, maar ook projecten van de afzonderlijke eilanden voorgesteld en uitgewerkt.

Begin 2008 vond een eerste bijeenkomst plaats met organisaties en geïnteresseerden rondom het Waddenerfgoed WO II. Al snel bleek dat op alle eilanden nog fysiek erfgoed aanwezig is in de vorm van bunkers, stellingen, bestrating e.d. Ook is er door een aantal particulieren en instanties een grote hoeveelheid materiaal verzameld uit deze periode. Het gaat om fotomateriaal, boeken, kaarten, gegevens over neergestorte vliegtuigen en oorlogsgraven etc.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is zeer geïnteresseerd in wat er van deze periode nog aanwezig is. Zo worden subsidiegelden beschikbaar gesteld voor het optekenen van verhalen van eilanders over deze periode (oral history), het digitaliseren van bestaand materiaal en het via een website voor een breed publiek beschikbaar stellen van deze gegevens en verhalen.

Plattelânsprojekten
De belangrijkste taak van het gebiedsplatform Waddeneilanden is het adviseren van het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân over de projectvoorstellen die uit dit gebied komen. Het gebiedsplatform bestaat uit bestuurlijke vertegenwoordigers van gemeenten en uit themadeskundigen uit het gebied. De provincie Fryslân is in 2001 gestart met Plattelânsprojekten om een impuls te geven aan projecten op het platteland. Provincie, Rijk en Europa stellen middelen beschikbaar om hun beleid voor het platteland tot uitvoering te brengen.

Daarvoor hebben zij in het provinciaal Meerjarenprogramma (pMJP) concrete doelen uitgewerkt die zij in de periode 2007 – 2013 willen bereiken. Plattelânsprojekten staat voor de gebiedsgerichte aanpak in Fryslân. Deze aanpak heeft twee pijlers: goede projectideeën en subsidies bij elkaar brengen en het bevorderen van de samenwerking tussen inwoners, organisaties en overheden. In elk van de gebieden is een gebiedsplatform opgericht.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *