Projectdeeën van Ameland: indienen kan deze maand

HARLINGEN – Wilt u met anderen iets doen om de leefbaarheid op uw eiland te behouden of te verbeteren? Provincie Fryslân is op zoek naar initiatiefrijke inwoners met goede projectideeën. Initiatiefnemers kunnen vanaf dinsdag 1 maart tot en met vrijdag 1 april 2016 subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns. Met deze subsidieregeling stimuleert de provincie initiatieven van inwoners die bijdragen aan de leefbaarheid in Fryslân. Het projectbureau van Streekwerk Friese Waddeneilanden kan u helpen bij het opstellen van een projectplan en de subsidieaanvraag. Het gebiedsplatform bekijkt de projecten en adviseert het college van Gedeputeerde Staten over de subsidieaanvragen. In deze eerste subsidieronde is € 1,2 miljoen beschikbaar voor initiatieven in heel Fryslân. Voor 2016 is in totaal € 3,6 miljoen beschikbaar.

Inloopdag Ameland

Om uw projectidee met een medewerker van Streekwerk Friese Waddeneilanden te bespreken, kunt u contact opnemen met het projectbureau. Voor deze nieuwe periode hebben we ook extra inloopdagen op uw eiland. Hiervoor kunt u terecht op het gemeentehuis op uw eiland op onderstaande tijden. U kunt vrijblijvend binnenlopen of alvast een afspraak maken om uw initiatief voor te leggen.

De inloopdag op Ameland is op 10 maart van 11.00 – 16.00 uur.

Aanmelden kan via eilanden@fryslan.frl (graag met gewenst tijdstip) of door te bellen met 058 – 292 5812.

Wilt u uw plan bespreken met één van de Gebiedsplatformleden op uw eiland? Hier vindt u een overzicht van de platformleden.

Succesvol

Gedeputeerde Johannes Kramer kijkt terug op een succesvol eerste jaar van de subsidieregeling: “Dat er behoefte is aan zo’n fonds blijkt uit het succes van de subsidierondes vorig jaar. In 2015 hebben maar liefst 201 initiatiefnemers in totaal € 2,5 miljoen subsidie ontvangen voor hun projecten." Het gaat hierbij om projecten op het gebied van leefbaarheid, kansen voor burgers en sociale innovatie. Maar denk ook aan projecten gericht op cultuur, duurzame dorpen en cultuurhistorie en landschap zoals het herplaatsen van het drenkelingenhuisje op Terschelling, Wad&Design op Schiermonnikoog en Western Terschelling. Allemaal voorbeelden van projecten op de Friese Waddeneilanden die in 2015 uitgevoerd zijn met subsidie uit het Iepen Mienkipsfûns.

Online subsidie aanvragen

Vanaf dit jaar is het mogelijk uw subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns volledig online aan te vragen met een digitale ondertekening. Online aanvragen maakt het mogelijk de aanvraag tussentijds op te slaan en te delen met betrokkenen voordat u de aanvraag officieel indient. Om uw aanvraag volledig digitaal te kunnen doen, heeft u een digitale handtekening via DigiD of eHerkenning nodig. Door uw subsidie online aan te vragen voorkomt u dat uw aanvraag niet volledig is. Heeft u vragen over het (online) aanvragen van subsidie, dan kunt u bellen met Streekwerk Waddeneilanden 058 – 292 5593.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *