Project aan De Hagen in Hollum

BALLUM – “Onlangs zijn wij middels een informatienota geïnformeerd over het project De Hagen te Hollum. Binnen dit gebied zijn de nodige problemen ontstaan bij supermarkt de COOP, zoals parkeren, bereikbaarheid en ontsluiting. Daarbij spelen eigendomskwesties aangaande o.a. grondeigendom ook een rol. Een mogelijke oplossing zou het verwerven van grond zijn door sloop van een aantal bestaande gemeentelijke huurwoningen. Hoewel deze memo verhelderend zou moeten zijn, roept deze bij onze fractie juist de nodige vragen op.” Jeppe Groenewold van fractie A'82 stelt tijdens de raadscommissievergadering van maandag 2 maart een paar vragen die wethouder Nico Oud beantwoordt.

Groenewold vraagt: “Kunt u de informatienota nader toelichten en ons daarbij bijvoorbeeld een duidelijk kostenoverzicht presenteren wie nu precies wat gaat betalen? Kunnen de bewoners zich in de plannen vinden? Kunnen wij in het presidium ook de mogelijkheid bespreken om de besluitvorming over deze procedure eerst in commissieverband te behandelen, vóórdat planologische procedures e.d. opgestart worden?”

Oud heeft het kostenoverzicht op dit moment nog niet helder. Op de tweede vraag stelt Oud dat één huisje al leeg stond; de bewoner van het tweede huisje inmiddels verhuisd; met de bewoner van het derde huisje zit de wethouder nog om tafel en de mensen van het vierde huisje willen wel verhuizen.

De planologische procedure omtrent de bestemmingsplanwijziging van wonen naar parkeren is inmiddels in gang gezet.

De vier huisjes gaan wijken voor parkeerplaatsen. Een deel van de grond waar de huisjes op zijn gebouwd is van Douwe Bakker, de eigenaar van supermarkt COOP. Het juridische geschil had als uitkomst dat de beide partijen er via overleg uit moesten komen en dat lijkt te zijn gelukt over de rug van vier huisjes. Gemeente en Bakker maakten afspraken over de grond, die de gemeente gaat opleveren als parkeerterrein. Daarvoor worden de vier woningen gesloopt. Het parkeerterrein wordt door Bakker van de gemeente gekocht, onder enkele voorwaarden. Een van die voorwaarden is de prijs die Bakker voor het terrein gaat betalen.

André Tuil van de VVD vindt het maar niks dat de gemeente overgaat tot sloop terwijl het beleid is om woningen op te knappen. Nico Oud noemt daarop het juridische geschil waar de gemeente mee moet dealen. “We moeten onze ogen niet sluiten voor het probleem dat daar leeft.” Dit is de minst slechte maatregel, meent de wethouder.

⇒ lees hier ook over De Hagen "Ik kan er wel om huilen!"

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *