Presentatie woordenboek Amelander dialect

NES – Op dinsdag 15 november wordt om 19.30 uur in de Burgemeester Walda Scholengemeenschap in Nes het woordenboek van het Amelander dialect, het Groat Amelander Woa'deboek, gepresenteerd. De Amelander cultuurhistorische stichting De Ouwe Pôlle organiseert de avond.

Ameland heeft een eigen dialect. Dat heeft zowel kenmerken van het Fries als van het Nederlands. In die zin is het een broertje van andere mengdialecten als het Stadsfries en het Bildts. Hoewel gebaseerd op dezelfde formule, kent het Amelands toch een flink aantal eigen kenmerken. Heel bijzonder zijn ook de talloze verschillen op het eiland zelf, vooral tussen de oostelijke en westelijke dorpen, waarbij Ballum soms weer een eigen positie inneemt.

Het was Anton Oud (1935-2006) die zodanig geïnspireerd werd door zijn moedertaal dat hij besloot om deze vast te leggen. In 1977 begon hij met het verzamelen en beschrijven van Amelander woorden, wat tien jaar later zou uitgroeien tot het bij de Fryske Akademy verschenen Woa'deboek fan ut Amelands.

De vele positieve reacties op dat woordenboek brachten Oud op het idee om na zijn vervroegde pensionering aan een nieuwe en veel uitgebreidere versie te beginnen. Helaas werd hij ernstig ziek, maar hij slaagde er toch in om voor zijn dood een eerste complete versie van het woordenboekdeel op te leveren. Daarna werd zijn manuscript door leden van de eilander werkgroep aangevuld, vooral met dialectische informatie, en kreeg het manuscript op de Fryske Akademy nog een aantal bewerkingen. Het woordenboek werd bezorgd door taalkundige Siebren Dyk van de Fryske Akademy.

Tijdens de presentatie van het woordenboek op 15 november zal Siebren Dyk iets over de kenmerken van het Amelander dialect vertellen. Naast het officiële gedeelte volgt nog een presentatie van klas 4 en een korte voorstelling van theatergezelschap Sameland.

⇒ in AmelandinZicht Magazine nummer 12 staat een groot artikel over de totstandkoming van het Woa'deboek en een vraaggesprek met Siebren Dyk en Antje van Seventer. Informeer bij de VVV of in de webshop van de VVV of er nog een exemplaar beschikbaar is.

bestel nog snel een Amelands Kwartet, leuk voor in het körfke of als cadeautje in de vakantieaccommodatie. Het kwartet met Amelander woorden en begrippen is voor € 2,50 te koop bij Persbureau Ameland. Klop aan op O.P. Lapstraat 7 in Hollum. Kwartet!!!

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *