Power of the Many voor Ameland

BUREN – De stichting 2Tokens heeft tijdens de Transform.Hackathon een oplossing onder de naam “Power of the Many” uitgewerkt voor de gemeente Ameland en de Amelander Energie Coöperatie (AEC). Het 2Tokens team kwam als meest veelbelovende oplossing uit de bus van de Value challenge en zal met de organisatie de uitwerking op Ameland verder ter hand nemen.

De oplossing is erop gericht de lokale bevolking in staat te stellen (1) eigendom te verkrijgen van zonnepanelen die elders zijn gelegen, (2) de geproduceerde stroom thuis te gebruiken en (3) de geproduceerde stroom uit te wisselen met andere gebruikers. De uitkomsten van de oplossing waaronder een prototype, pitch en voorstel zijn gepubliceerd. Voor deze oplossing wordt gebruik gemaakt van tokentechnologie aangezien een token het mogelijk maakt om alles digitaal verhandelbaar te maken.

“Tokenisering is bij uitstek geschikt om toepassingen te creëren die een antwoord bieden op de uitdagingen van de energietransitie. De lang gekoesterde wens om zelflevering op cost-plus basis mogelijk te maken voor consumenten en bedrijven kan nu worden vervuld,” zegt Michel Chatelin, Vice-voorzitter RvC AEC en partner Eversheds Sutherland.

De energiesector is nog nooit zo relevant geweest als nu. De schaarste van fossiele brandstoffen en geopolitieke spanningen zorgen voor een ongekende hoge prijs die we voor energie betalen. En dat terwijl steeds meer huishoudens financieel in de problemen komen.

De vruchten van de hackathon (een hackathon is een evenement waarin teams van deelnemers non-stop bezig gaan om binnen een korte tijd oplossingen voor aangereikte casussen te bedenken) die rijp zijn bevonden voor realisatie zullen via een impact booster programma ondersteuning en versnelling krijgen en opnieuw in verbinding worden gebracht met ‘coalitions of the willing’ die bereid zijn om ze waar te maken.

De Transform.Hackathon vond plaats van 31 oktober tot en met 2 november. Beleidsmakers, hackers, ontwerpers, kunstenaars, bouwers, pioniers en verhalenvertellers zijn 48 uur bij elkaar gekomen om nieuwe modellen en concepten te bouwen voor het energiesysteem van morgen. Transform.Hackathon is gei¨nitieerd door NP RES (Nationaal Programma Regionale Energiestrategie), het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat en Unify.Energy. De resultaten van de hackathon zijn gedeeld tijdens het RES congres.

Over 2Tokens

De stichting 2Tokens is een publiek project dat zich bezighoudt met het informeren en inspireren van iedereen die gebruik wil maken van tokentechnologie. Het doel is het cree¨ren van eenduidigheid omtrent token financiering. Daarom zijn we een publieke organisatie die gesteund wordt door een diverse community, bestaande uit technologiebedrijven, beleidsmakers, financie¨le adviseurs, banken, en juridische experts en academici. Het project wordt gesponsord door de Europese Unie en is ontstaan uit een samenwerking tussen Blocklab (Haven van Rotterdam), YES!Delft (Incubator, Technische Universiteit Delft), en LIFT-OFF (Open data economy) met de ondersteuning van Erasmus Universiteit Rotterdam, Techleap, de overheid, en een uitgebreide coalitie van grote en kleine spelers uit de industrie. De ambitie van 2Tokens is het cree¨ren van bewustzijn in de samenleving, het stimuleren van relevante discussies, en het samenbrengen van kennis/expertise om zo de barrie`res voor tokenisering te verminderen en de sociale voordelen te realiseren.

AEC leden

Het is een innovatief project waarbij AEC leden zonnepanelen kunnen kopen die via het internet gekoppeld kunnen worden met een huis op Ameland. "We weten niet of dit gaat lukken maar we gaan er wel voor", zegt Johan Kiewiet van AEC. "Er zijn nog juridische en technische hobbels te nemen, maar met hulp van onze commissaris Michel Chatelin gaan we ons best doen."

Bron AEC

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *