Portefeuilleverdeling college Ameland

BALLUM – Een nieuw college vraagt een nieuwe portefeuilleverdeling. In april werd de portefeuille van Will Bakema verdeeld onder de zittene collegeleden, Albert de Hoop, Nico Oud en Linda van der Deen. Met de wisseling van de wacht en de formatie van een nieuw college moeten opnieuw de verantwoordelijkheden worden verdeeld. De portefeuille van de burgemeester is nagenoeg gelijk aan die van het huidige college. De Hoop krijgt extra Duurzaamheid, dat was ondergebracht bij Nico Oud, in zijn pakket. De portefeuilleverdeling gaat op 30 mei in, na de beëdiging van de wethouders.

De formateurs zijn tot de volgende verdeling gekomen:

Burgemeester Albert de Hoop

 • Openbare orde en veiligheid
 • Algemene en bestuurlijke zaken
 • Vertegenwoordiging Eilander College en Waddenzeezaken
 • Internationale samenwerking
 • Voorlichting en communicatie
 • Personeelszaken en organisatie
 • Financiën
 • Onderwijs
 • Archiefzaken
 • Duurzaamheid en Duurzaamheid Waddeneilanden

Wethouder Piet IJnsen (Algemeen Belang Ameland)

 • Eerste locoburgemeester
 • VROM
 • Afvalstoffen en milieu
 • Bouw- en woningtoezicht
 • Omgevingsvergunningen
 • Volkshuisvesting en Woningbedrijf
 • Stads- en dorpsvernieuwing
 • Monumentenzorg en archeologie
 • Kustbescherming
 • Waterschapzaken en waterbeheer
 • Gebiedsgericht werken
 • Volksgezondheid
 • Sociale zaken/ sociaal domein
 • Ouderenzorg
 • WMO – Ouderenzorg
 • Participatiewet – Woningbouw
 • Jeugdzorg
 • Dossiers uit coalitieakkoord:
  • Ouderenzorg
  • Woningbouw

Wethouder Peter Pot (Ameland ’82)

 • Tweede locoburgemeester
 • Economische zaken en toerisme Waddeneilanden
 • Streekagenda en Gebiedsplatform Waddeneilanden
 • Natuurbeleid en Beheerplan Natura 2000
 • Grondzaken
 • Agrarische zaken
 • Ruimtelijke plannen en structuurvisies
 • Sport en cultuur
 • Verkeer en vervoer
 • Openbare werken
 • Kwaliteitsborging gemeentelijke processen
 • Juridische zaken
 • Europese wetgeving
 • Privaatrechtelijke zaken
 • Economische zaken
 • Detailhandelszaken 
 • Toerisme en recreatie
 • Horeca- en verblijf-toeristisch beleid
 • Dossiers uit coalitieakkoord:
  • De Hagen
  • Plan Westers
Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *