Portefeuilles Ameland zijn bekend

BALLUM – De raadsverkiezingen waren op 19 maart van dit jaar. Na lange coalitieonderhandelingen was er op 16 juni een akkoord. Voorafgaand aan de eerste raadscommissievergadering na het zomerreces is nog niet duidelijk wie van de collegeleden welke portefeuille heeft. De portefeuilles moeten over drie wethouders (Linda van der Deen, Nico Oud en Will Bakema) en de burgemeester worden verdeeld. Tijdens de raadscommissievergadering wordt het briefje uitgedeeld waarop de portefeuilleverdeling staat.

Burgemeester

Burgemeester Albert de Hoop, herbenoemd in 2012 voor een tweede termijn, is van D’66 huize.

E-mail: burgemeester@ameland.nl

Portefeuilles:

 • Openbare orde en veiligheid
 • Algemene en bestuurlijke zaken
 • Vertegenwoordiging Eilander College en Waddenzeezaken (VASTT)
 • Internationale samenwerking
 • Voorlichting en communicatie
 • Personeelszaken en organisatie
 • Financiën
 • Onderwijs
 • Archiefzaken

Wethouder

Will Bakema is wethouder van Ameland’82 huize. E-mail: wbakema@ameland.nl

Portefeuilles:

 • Eerste Loco-burgemeester
 • Portefeuillehouder Economische zaken en toerisme Waddeneilanden (VASTT)
 • Kwaliteitsborging van gemeentelijke processen
 • Juridische zaken
 • Europese wetgeving
 • Privaatrechtelijke zaken
 • Grondzaken
 • Economische zaken
 • Toerisme en recreatie
 • Horeca- en verblijf toeristische beleid
 • Detailhandelszaken
 • Agrarische zaken
 • Streekagenda en Gebiedsplatform Waddeneilanden
 • Natuurbeleid en Beheerplan Nature 2000
 • Ruimtelijke plannen en Structuurvisies

Wethouder

Nico Oud is wethouder uit de partij van het CDA. E-mail: noud@ameland.nl

Portefeuilles:

 • Tweede Loco-burgemeester
 • Portefeuillehouder VROM en Duurzaamheid Waddeneilanden (VASTT)
 • Bouw-en woningtoezicht
 • Omgevingsvergunningen
 • Volkshuisvesting en Woningbedrijf
 • Stads-en dorpsvernieuwing
 • Monumentenzorg en archeologie
 • Afvalstoffen en milieu
 • Duurzaamheid
 • Sport en Cultuur
 • Openbare werken
 • Verkeer en vervoer
 • Kustbescherming
 • Waterschapszaken en waterbeheer
 • Sociale zaken/ sociaal domein
  • Participatiewet
  • Jeugdzorg
  • Gebiedsgericht werken
  • Volksgezondheid

Wethouder

Linda van der Deen is wethouder uit de partij VVD.

 • Derde locoburgemeester
 • Sociale zaken/ sociaal domein
  • Ouderenzorg
  • WMO

 lees hier meer over Gemeente Ameland

⇒ lees hier over Burgemeester Albert de Hoop

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *