‘Portefeuille wethouder te schraal’

BALLUM – Raadslid Piet IJnsen (ABA) zet grote vraagtekens bij de verdeling van de wethouderstaken op Ameland. De ene wethouder heeft een enorme portie op zijn bord, terwijl de andere maar twee onderwerpen heeft. Wethouder Nico Oud staat voor 90 procent als wethouder in de boeken. Will Bakema werkt ietsjes minder, hij is voor 70 procent wethouder. De derde wethouder is Linda van der Deen. Zij is de nieuwkomer van de drie en heeft een wethoudersdienstverband van 45 procent.

Burgemeester Albert de Hoop houdt zich als collegelid bezig met openbare orde en veiligheid, algemene en bestuurlijke zaken, internationale samenwerking, voorlichting en communicatie, personeelszaken en organisatie, financiën, onderwijs en archiefzaken.

Wethouder Will Bakema beheert de portefeuilles kwaliteit, juridische zaken en Europese wetgeving, privaatrechtelijke zaken, grondzaken, economische zaken, toerisme en recreatie, detailhandelszaken, agrarische zaken, Streekagenda en Gebiedsplatform Waddeneilanden, natuur, ruimtelijke plannen en structuurvisies.

Wethouder Nico Oud heeft vervolgens bouw-en woningtoezicht, omgevingsvergunningen, volkshuisvesting en woningbedrijf, stads-en dorpsvernieuwing, monumentenzorg en archeologie, afvalstoffen en milieu, duurzaamheid, sport en cultuur, openbare werken, verkeer en vervoer, kustbescherming, waterschapszaken en waterbeheer, sociale zaken/ sociaal domein, participatiewet, jeugdzorg, gebiedsgericht werken en volksgezondheid op zijn bordje.

Linda van der Deen houdt zich ook met sociale zaken en het sociaal domein bezig en met ouderenzorg en WMO.

IJnsen noemt dit geen volwaardige portefeuille voor een dienstverband van 45 procent. ‘Andere wethouders hebben een waslijst en Van der Deen twee porties. Dat is maar schraal.’

Oud is het abosluut niet met hem eens. ‘Ouderenzorg behelst nogal wat.’ Bovendien krijgt Van der Deen op termijn jeugdzorg erbij. ‘En als het zo uitkomt het hele sociaal domein.’ Oud wil niet alles meteen maar loslaten. Linda van der Deen liet weten helemaal achter collega wethouder Oud te staan en tevreden te zijn met haar klussen.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *