Populatie Gewone Zeehonden in Waddenzee stabiel

WAGENINGEN – Onderzoekers van IMARES tellen jaarlijks de zeehonden. In 2015 telden ze 26.435 gewone zeehonden, waarvan 7666 op de drooggevallen platen in de Nederlandse deel. Tijdens de tellingen is altijd een deel van de populatie in het water. De onderzoekers dat er nu ongeveer 38.900 gewone zeehonden in de Waddenzee leven. Ligplaatsen van de gewone zeehond zijn verspreid over de gehele Waddenzee. Na jarenlange groei lijkt het getelde aantal gewone zeehonden de laatste jaren te stabiliseren. Het aantal is vooral afhankelijk van het beschikbare voedsel.

De stabilisatie van het aantal zou kunnen betekenen dat er een natuurlijk plafond bereikt heeft of dat menselijke activiteiten het leefgebied verstoort. Over die werkelijke oorzaak volgt meer onderzoek.

Sinds de jaren ‘60 van de vorige eeuw telt IMARES de gewone zeehonden op de zandbanken in de Nederlandse Waddenzee. Dat gebeurt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken (EZ). Tijdens een telling wordt met een vliegtuig het hele Nederlandse waddengebied afgevlogen van Den Helder tot in de Dollard. Alle bekende plekken waar zeehonden tijdens laag water op de zandbanken liggen worden bezocht. Omdat er wordt gevlogen op minstens 500 voet (ruim 150 meter) zijn de zeehonden goed te zien. Vroeger, toen er erg weinig zeehonden in de Waddenzee leefden, werden de aantallen tijdens de vlucht genoteerd. Maar met de groei van de populatie is geleidelijk overgegaan naar digitale fotografie. De opnames worden later op het instituut geanalyseerd en uitgewerkt.

Het tellen van de gewone zeehondenpopulatie vindt plaats tijdens de geboorteperiode (mei-juni) en wanneer de dieren verharen (augustus). Om een goed beeld te krijgen van het aantal geboren dieren en het moment van de geboorte piek wordt er drie keer in de geboorteperiode geteld. Tijdens de vliegtuigtellingen wordt onderscheid gemaakt tussen de pups en de volwassen dieren. Uit de tellingen blijkt dat de geboortepiek in de afgelopen 30 jaar een maand naar voren is geschoven. Tijdens de verharingsperiode in augustus wordt twee keer geteld. Dan zijn de jongen niet meer te onderscheiden van de 1 a 2 jarige dieren.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18269

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *