Politieke partijen ook voor beter Werelderfgoed Waddenzee

HARLINGEN – Alle politieke partijen vinden het waddengebied een bijzonder waardevol gebied dat bescherming verdient. Bijna unaniem zijn ze het er ook over eens dat het beter moet met het Werelderfgoed Waddenzee. Dat blijkt uit interviews die zijn gedaan met zittende Tweede Kamerleden. De Waddenvereniging wil dat de nieuwe regering ervoor gaat zorgen dat er ook echt verbetering komt. Op de website www.werelderfgoedmoetbeter.nl kan nog anderhalve week een petitie worden getekend om die oproep extra kracht bij te zetten.

De Waddenvereniging sprak in aanloop naar de verkiezingen met Tweede Kamerleden van elf politieke partijen. Vorig jaar werd geconcludeerd dat de afgelopen tien jaar belangrijke doelen voor het wad als verbetering van de natuur en behoud van het open landschap niet gehaald zijn. Ester Kuppen van de Waddenvereniging: ‘Komend jaar moeten er belangrijke knopen worden doorgehakt over het beheer en beleid van de Waddenzee. De Waddenvereniging is blij dat er steeds beter samengewerkt wordt door beheerders. Uiteindelijk vinden we dat er één beheerder voor de Waddenzee moet komen, zoals de Rekenkamer drie jaar geleden adviseerde. Nu weet niemand wie er verantwoordelijk is voor het waddengebied. Eén beheerder is hard nodig om de problemen van de Waddenzee structureel te lijf te gaan.’ 

Verschillende visies op beheer

Alle partijen erkennen het probleem van de bestuurlijke spaghetti op het wad. Toch wordt er nog steeds verschillend gedacht over wat de beste oplossing is. PvdA, D66, GroenLinks en 50PLUS pleiten net als de Waddenvereniging voor één beheerder voor de Waddenzee. GroenLinks heeft dat zelfs letterlijk in haar verkiezingsprogramma staan. In het verkiezingsprogramma van de VVD staat dat de bescherming van de natuur nu onoverzichtelijk is en dat er een eenduidige aanduiding en indeling moet komen, waarbij meteen helder is wie voor een gebied verantwoordelijk is. Voor de Wadden ziet de VVD oplossing vooral in beter samenwerken. De SGP deelt deze visie. De ChristenUnie en Partij voor de Dieren voegen daaraan toe dat het Rijk de regie moet houden. SP en CDA zien kansen voor verbetering binnen de nieuwe Omgevingswet en -visie. De Waddenvereniging is blij dat alle partijen het beheerprobleem erkennen. Ester Kuppen van de Waddenvereniging: ‘Mooi dat ook de politiek ziet dat er zaken verbeterd moeten worden. Hoe ver men daarin gaat, dat wordt nog spannend.’

Vervolg op het wad

Alle interviews staan op de website en geven samen een goed beeld van hoe er vanuit Den Haag naar het Mooiste Natuurgebied van Nederland aan wordt gekeken. De petitie ‘Waddenzee Werelderfgoed moet beter’ wordt na hun installatie naar de nieuwe Tweede Kamerleden gestuurd. De Kamerleden worden ook uitgenodigd voor een tocht op de Waddenzee. Zo kunnen ze zelf zien wat een prachtig en uniek natuurgebied de Waddenzee is. Ook andere mensen die kunnen helpen bij het realiseren van een beter beheer van de Waddenzee worden benaderd.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18271

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *