Politiek toneelstukje in Ballum

BALLUM – “Een politiek toneelstukje,” zo kwalificeerde raadslid Tonnie Overdiep (PvdA) de uitleg van het college dat een in februari genomen besluit nog niet wordt verwerkt in het bestemmingsplan voor Ballum. Het is daarmee allerminst zeker dat bestaande bijgebouwen die al sinds 1983 recreatief worden verhuurd een recreatieve bestemming kunnen krijgen. Piet IJnsen (Algemeen Belang Ameland) is er niet over te spreken.
Het was het initiatiefvoorstel van zijn fractie dat dit mogelijk moest maken. De aangepaste beleidsregel moet gewoon worden doorgevoerd, daar zijn Algemeen Belang Ameland en de PvdA het helemaal over eens. Burgemeester Albert de Hoop ziet dat anders. “
Het initiatiefvoorstel kende wel een meerderheid, maar we willen dat eerst op haalbaarheid en effect bekijken.Piet IJnsen pikt die uitleg van de voorzitter niet. “We hebben expliciet uitgesproken dat het plan ‘Ruimte voor Diversiteit’ is gewijzigd. Dat is aangenomen door de meerheid van de raad. Dat moet worden vertaald in de nieuwe bestemmingsplannen.”

In februari kreeg IJnsen dankzij een dissident raadslid een krappe meerderheid achter zijn voorstel. PvdA en VVD stemden met IJnsen mee, maar het was toenmalig Ameland’82 raadslid Anton Kiewiet die de doorslaggevende stem gaf.

 

De Hoop: “De opstellers van het bestemmingsplan moeten het doen met de regelgeving die voorhanden is. Dit voorstel is gemaakt op basis van de geldende regels. Bestuurlijk is het onjuist en zelfs onzorgvuldig om met een pennenstreek te wijzigen. Zo doen we dat niet.” Het college laat de raad nog weten wat het met het destijds aangenomen initiatiefvoorstel aan moet.

Wat IJnsen betreft ontbreekt de wil om de beleidsregel uit te voeren. Het college traineert, meent hij. “Er hoeft niets te worden onderzocht! Het vastgestelde beleid kan worden uitgevoerd!”

Wethouder Will Bakema legt op verzoek van de raad nog eens uit dat  het beleidsplan ‘Ruimte voor Diversiteit’ een nieuwe procedure in moet alvorens het effect kan hebben op de bestemmingsplannen. “We kunnen niet zomaar een beleidsplan aanpassen op een onderdeel. Dat is de normale procedure. Elke wijziging kent een bepaalde procedure.” Het aangepaste beleidsplan komt na het zomerreces, belooft de wethouder.

Het voorontwerp Bestemmingsplan Ballum wordt met 6 tegen 4 stemmen aangenomen. De verontwaardigde ABA en PvdA fracties stemmen tegen. De VVD is niet aanwezig en Anton Kiewiet zit niet meer in de raad.

>>> lees hier meer over de raadsvergadering van 28 juni 2010

© Persbureau Ameland  2010, op dit artikel rust copyright.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *