Politiek begint zich te roeren

NES – Lokale politieke partij Ameland’82 (A’82) wil een gemeentelijk onderzoek laten doen naar de eventuele imagoschade die het eiland kan oplopen als de NAM gaat boren op het eiland. A’82 maakt zich grote zorgen over de geplande boringen bij Ballum en Buren-oost. De partij wilde tot nu toe, net als de andere raadsfracties, niet naar buiten treden met een reactie op de boorplannen totdat de NAM een aanvraag voor vergunning indient. De gemeente moet beslissen over de bouwvergunning. Op dat besluit komt het nu terug. Fractieleden en bestuursleden hoorden tijdens de NAM-informatieavond van woensdag jongstleden hoe de vlag erbij hangt: de winningsvergunning is al verleend en Den Haag heeft doorzettingsmacht. Die feiten accepteert de Amelander partij niet zonder meer als voldongen.

Ameland’82 wil een duidelijk signaal afgeven aan het bevoegd gezag in Den Haag en tevens aan de leden van de Tweede Kamer. De Amelanders zijn bang voor imagoschade en juist dat wordt in het MER-onderzoek niet meegenomen. Ze willen een imagoschade onderzoek. “Effecten op natuur en milieu zijn uiteraard zeer belangrijk, maar wij zijn ook van mening dat een dergelijk belangrijk onderzoek zeker nog belangrijker is en ook moet worden uitgevoerd, aangezien 85% van de eilander bevolking direct of indirect afhankelijk is van het toerisme,” laat het bestuur van A’82 weten. “Bovendien gaat het ook om de geloofwaardigheid van ons als gemeentebestuur in relatie tot het uitgestippelde beleid rond duurzaamheid, ambities, het stimuleren en toepassen van alternatieve vormen van energie op het eiland zelf en de wens om in 2020 geheel zelfvoorzienend te zijn,” gaat A’82 verder.

Boren op het eiland werd in de jaren 80 van de vorige eeuw nog goedgekeurd, maar in deze tijd horen mijnbouwactiviteiten niet meer thuis op een Waddeneiland, vindt de partij.

Dossier NAM

17-10-09 Politiek begint zich te roeren
15-10-09 Niet gelukkig met welke locatie dan ook
14-10-09 Twee keer gevaar voor booreiland
12-10-09 Drukke NAM-avond verwacht
1-9-09    Acties rondom boorplannen
1-9-09    Ameland’82 : Gasboringen op Ameland
20-8-09  Amelands Tegengas wil discussie
18-8-09  NAM past plannen gaswinning Ameland aan
15-8-09  Amelands Tegengas
5-8-09    Vragen en antwoorden over NAM-plannen
9-6-09    Hyves-Voor gasboringen op Ameland (1-9-09 uit de lucht gehaald)
9-6-09    Virtueel protest via Twitter
9-6-09    Boren: Ameland zegt nog niets
7-6-09    De Anekdotejager
7-6-09    ‘Alweer heeft de NAM snode plannen’
5-6-09    Antje & Betje
4-6-09    NAM belegt derde informatie avond
3-6-09    
Hyves-Wij zijn tegen boortorens op Ameland
3-6-09   Tegengas
31-5-09  NAM wil op het eiland boren
7-5-09    NAM boort bij Ameland naar aardgas
6-5-09    Uitnodiging NAM
5-5-09    Gaswinning onder Waddenzee mag
2-5-07    NAM boort weer boven Ameland

© Persbureau Ameland 2009, op dit artikel rust copyright.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *