Plasticvervuiling Waddenzee in kaart gebracht

Geplaatst op: 22 september 2022 - Categorie: Alles & Algemeen

LEEUWARDEN - De Waddenacademie heeft de quickscan over plasticvervuiling in de Waddenzee gepresenteerd, opgesteld in opdracht van het Waddenfonds en het Investeringskader Waddengebied. 

Doel van de quickscan
De quickscan is een eerste (en zeker niet complete) analyse van de plastic problematiek in de Waddenzee. Doel van de quickscan is het leveren van een bijdrage aan de discussie over de meest effectieve en efficiënte oplossingsstrategieën om plasticvervuiling in het Waddengebied te voorkomen en te verminderen, met inzet van middelen vanuit het Waddenfonds en het Investeringskader Waddengebied. Een helder kader voor de afweging en een sterke samenhang tussen alle initiatieven binnen het beoogde programma is daarbij essentieel.

Bram van Duinen voerde de quickscan uit, met begeleiding van de hoogleraren Van Sebille (UU), Koelmans (WUR) en Van Wezel (UvA), onder eindverantwoordelijkheid van de Waddenacademie. De quickscan geeft een overzicht van de literatuur rondom het probleem van plasticvervuiling in de Waddenzee en van mogelijke oplossingsstrategieën hiervoor op basis van gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek en andere onderzoeksrapporten. 

De bronnen van plastic, de samenstelling ervan, de ecologische risico’s en mogelijkheden om de bedreigingen van het plastic te verminderen komen in de quickscan aan de orde. 

Voorstel Wadden-breed programma
De Waddenacademie komt op basis van deze quickscan met een voorstel voor een Wadden-breed programma.  Katja Philippart, directeur Waddenacademie: “Preventie van vervuiling door alle soorten plastic is hierbij belangrijk omdat voorkomen (van ecologische schade) altijd beter is dan genezen. Daarnaast zou het opruimen van met name grote delen plastic prioriteit moeten krijgen omdat het opruimen van groot plastic relatief weinig ecologische schade aan het milieu toebrengt, er snel en tegen relatief lage kosten grote massa’s verwijderd kunnen worden, en hiermee ook voorkomen wordt dat die grote delen plastic uiteindelijk in grote hoeveelheden micro- en nanoplastics worden omgezet. Het aanpakken van de bronnen van vervuiling die binnen de reikwijdte van beleid en beheer van het Waddengebied vallen (zoals het terugdringen van lokaal gebruik en het beperken van lokale verliezen, bijvoorbeeld door het ontwikkelen en toepassen van plasticvrije alternatieven) is ook een kansrijke maatregel.

Download de quickscan 
Plastic in de Waddenzee: probleemverkenning en mogelijke oplossingsstrategieën 

Naar nieuwsoverzicht
Ads door PA
Gesponsorde links:
Hier adverteren?