Plagwerkzaamheden en Duinherstel Ameland

OERD – In het kader van het 'Duinherstel Ameland' wordt er de komende periode geplagd in de Oerderduinen. De grijze duinen van Ameland hebben het moeilijk. Het gebied raakt overwoekerd door grassen en struiken die hier van oorsprong maar mondjesmaat voorkomen. Hierdoor verdwijnen de karakteristieke planten en dieren van de grijze duinen. In de Oerderduinen, beheersgebied van It Fryske Gea, wordt een gebied van ca. 11 hectare geplagd. Daarnaast komt er een kerf (inkeping in de duinen) in de zeereep.

Laat de duinen weer stuiven

Het doel van de werkzaamheden is om wind en water meer invloed te geven op de duinen. Hierdoor blijven de duinen in beweging en wordt vergrassing voorkomen. Het graven van inkepingen (kerven) in de duinen is een effectieve maatregel. In 2011 zijn er al eens meerdere inkepingen in de zeereep aangebracht. De kerven zijn succesvol en geven de wind meer invloed op het gebied. De wind waait er goed doorheen en het zand kan weer beter stuiven.

Een andere maatregel is het plaggen van de grond. Door de bovenste grondlaag af te graven, wordt een groot deel van de stikstof verwijderd en komt de voedselarme zandlaag weer tevoorschijn. Dit is een ideale basis voor de oorspronkelijke duinflora.

Planning 

De werkzaamheden worden momenteel uitgevoerd door Aannemersbedrijf Nagtegaal uit Ballum. Voor 1 februari 2016 zijn alle kranen weer uit het veld en de werkzaamheden afgerond. Begeleiding van de uitvoering vindt plaats door Eelerwoude B.V.

Project ‘Herstel van Grijze duinen’

Het plaggen van de Oerderduinen is onderdeel van het project “Duinherstel Ameland”. It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en De Vennoot werken sinds 2011 samen aan een tienjarig duinherstelproject. Zes projecten, verspreid over Ameland, zorgen ervoor dat het zand weer kan stuiven. Eerder zijn er in het kader van het Duinherstel Ameland projecten uitgevoerd in de Zwanenwaterduinen, Roosduinen, Jan Roepesheide en `t Oerd. Zo blijven de valleien open en krijgt het duinleven meer ruimte.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *