Pionieren aan de Friese Waddenkust

BLIJE – Het dorp Blije wordt door een buitendijkse terp weer verbonden met de Waddenzee. In 2011 stelde het dorp in haar dorpsvisie ‘we willen weer met het gezicht naar de Waddenzee wonen, leven en werken’. Het idee ontstond van een plek om o.a. te onderwijzen, te onderzoeken, te historiseren, nieuwe en oude zilte te teelten of te concerteren. Vandaag start de bouw van de terp. 

Woensdagochtend 7 juli om negen uur geeft Wethouder Breeuwsma het startschot, hij gaat vanaf het dorpsplein in een optocht samen met bewoners en 70 schoolkinderen naar de toekomstige plek van de buitendijkse terp. Zij slaan de eerste paaltjes en zullen symbolisch met elkaar de contouren van de toekomstige terp vormen om het begin van de bouw vieren.  

Niet van buitenaf maar van binnenuit

Alle natuurtoetsen zijn positief afgerond en de vergunningen zijn verleend. Anders dan bij veel bouwprojecten komt het idee van de dorpsbewoners zelf. De dorpsbewoners van Blije zijn via de vereniging betrokken bij de realisatie van de terp, net zoals dat vroeger ging. Voor het stormseizoen in oktober ligt de terp er. 

Door de mens en met de natuur

Terpen hebben in Nederland aan betekenis verloren maar juist nu in tijden van klimaatveranderingen en het grote vraagstuk hoe we ons gaan beschermen tegen de zeespiegelstijging is het van belang om middels kunst en cultuur hiervoor bewustwording te creëren. Zo ontstaat een terp voor, maar vooral ook door de mensen en met de natuur. In het dynamische landschap van UNESCO Waddenzee Werelderfgoed zal het kunstwerk in de loop der jaren groeien tot zijn gedroomde eindbeeld.

De opening Toekomstmuziek

De terp, ontworpen door kunstenaarscollectief Observatorium, wordt tijdens de Friese Triënnale in 2022: Arcadia in gebruik genomen. Het iconisch bouwwerk is onderdeel van de geplande route die Sense of Place projecten met elkaar zal gaan verbinden en is verbonden met de fiets- en wandelroute vanaf de historische terp Hegebeintum. Op deze manier is de terp ook van betekenis als het gaat om het vergroten van de aantrekkingskracht van en leefbaarheid aan de Nederlandse Waddenkust. 

De handen ineen geslagen

Dit project is een samenwerking van de Vereniging Dorpsbelang Blije e.o. en de inwoners van Blije met Sense of Place, It Fryske Gea en het collectief Observatorium uit Rotterdam. Door de financiële steun van het Waddenfonds, het Mondriaanfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds,het BPD cultuurfonds, de provincie Fryslan en de gemeente Noardeast- Fryslân is realisatie mogelijk gemaakt.

Vereniging Dorpsbelang Blije

De vereniging is in 1978 opgericht en heeft ten doel het bevorderen van de belangen van het dorp Blija en de de omgeving van haar inwoners. Het behartigen van de belangen bij het gemeente-bestuur van Noardeast-Fryslan en andere overheidsinstanties is even belangrijk als het stimuleren of zelf ontplooien van activiteiten die de leefbaarheid en belangen van het dorp bevorderen.

Sense of Place

Sense of Place maakt met culturele landschapsprojecten de unieke waarden van natuur, landschap en cultuurhistorie van het bijzondere UNESCO werelderfgoed Waddengebied zichtbaar voor een breder publiek. De regio krijgt hiermee tegelijk een economische en sociaal-maatschappelijke impuls.

Sense of Place initieert zelf projecten, maar ondersteunt ook vaak de initiatieven van lokale gemeenschappen en helpt deze te realiseren. De projecten hebben respect voor de cultuur en natuur van het gebied en vertellen het verhaal van de locatie en het landschap. Ze geven de plek daarmee extra aantrekkingskracht en betekenis: a Sense of Place.

Bron Sense of Place

 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *