Pier blijft bij Holwerd

NES – De vaargeul van Holwerd naar Ameland wordt niet verlegd en de pier blijft bij Holwerd. Dat zei Herman Mulder van Rijkswaterstaat op de informatieavond van de Technische Diensten, die jaarlijks in Hotel Hofker wordt gehouden.

Rijkswaterstaat (RWS) onderzocht enkele mogelijkheden om de vaarroute naar Ameland te versnellen. De huidige vaargeul moet jaarlijks gebaggerd worden, omdat de geul telkens dichtslibt. De veerboten van Wagenborg hebben bij laag water regelmatig vertraging.

RWS bekeek enkele alternatieve routes voor dieper water en een snellere overtocht. Er zou een nieuwe geul van het Dantziggat naar de veerdam gegraven kunnen worden. Ook zou de veerdam zelf kunnen worden verplaatst naar het westen waardoor het gunstiger ten opzichte van het Dantziggat komt te liggen. Beide alternatieven zijn afgekeurd door RWS. Ze zijn te duur en grijpen te veel in de natuur in.

RWS gaat zoveel mogelijk de natuurlijke loop van de geul volgen en gaat efficiënter baggeren. De geul wordt iets breder en dieper. De veerboot kan een natuurlijke afsnijding van een bocht nabij Holwerd met hoog water bevaren, waardoor die geul naar verwachting langzaam dieper wordt. Verder onderneemt RWS geen nieuwe stappen.

Baggeren blijft nodig omdat de kwelders aan de Friese kust hoger worden en de sedimentatie op de wadplaten in de geulen terechtkomt. Waterstromen veranderen waardoor geulen smaller en ondieper worden. Wagenborg kan ook boten met minder diepgang inzetten. De Oerd en de Sier varen in ieder geval nog tot 2020.

© Persbureau Ameland 2010, op dit artikel rust copyright.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *