Philadelphia: Raad vindt het zo wel genoeg

BALLUM – Het college moet stoppen met de procedure tegen Esther Nagtegael van Galerie Philadelphia – the Jewel. Dat geluid liet de gehele gemeenteraad van Ameland horen. Of het college het advies van de raad ter harte neemt is nog niet duidelijk. Voor 5 december beslissen B&W of ze tegen de uitspraak van de kantonrechter in beroep gaan. Die bepaalde op 9 september 2015 dat de gemeente onterecht de huur opzegde van het pand aan de Rixt van Doniastraat, het oude gemeentehuis, voormalig VVV-kantoor en tegenwoordige galerie.

De gemeente heeft onvoldoende hard kunnen maken dat het dit gebouw zelf nodig heeft. Het college heeft voor ogen er de Waddencampus in te huisvesten, maar de rechter was niet overtuigd dat daar pertinent dit pand voor nodig is. De plannen voor de Waddencampus zijn daarvoor nog te weinig concreet.

De rechter drong op 2 maart 2015 al aan op een minnelijke regeling. De gemeente zette daarvoor secretaris Jan Wibier in, maar dat heeft nog niet tot een regeling geleid.

Tijdens de raadsvergadering van 26 oktober 2015 dienen ABA en PvdA een motie in die het college verzoekt af te zien van verdere juridische stappen.

Jan Wijnberg: “Het college moet de procedure stoppen. Er zijn al genoeg kosten gemaakt.” Irma Marinus (PvdA) is het daar “vol overtuiging” mee eens. Jeppe Groenewold (A’82) onderschrijft dat deze kwestie de bevoegdheid van het college is, maar wil de burgemeester en wethouders meegeven dat ze zich maar beter neer kunnen leggen bij de uitspraak van de kantonrechter. A’82 ondersteunt de motie.

Ook André Tuil (VVD) vindt het wel genoeg, zo. Hij wil “geen ellenlang juridisch getouwtrek.”

Dirk Beijaard (CDA) vindt ook dat het college zijn verlies moet nemen, maar fractievoorzitter Jeroen de Jong zet de mening van het CDA iets scherper neer: “Wij geven het advies om te stoppen met de procedure, maar steunen de motie niet.”

Burgemeester Albert de Hoop maakt nog maar eens duidelijk dat het college over deze zaak beslist en hij zegt: “In beroep gaan mag in dit land. Wij beraden ons.” Hij voegt eraan toe: “Het gaat om meer zaken dan zo oppervlakkig lijkt” en ook nog “De raad gaat er niet over.”

Op de publieke tribune gonst het. De burgemeester wordt “minachting van de raad” verweten.

De motie wordt overigens met 8 voor en 3 tegenstemmen aangenomen.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *