Passana en Nij Smellinge samen verder

DRACHTEN – Ziekenhuis Nij Smellinghe en Zorggroep Pasana gaan definitief fuseren. De nieuwe organisatie, waarvan de naam nog niet bekend is, bestaat uit een ziekenhuis met locaties in Drachten en Dokkum en zorgcentra in Feanwâlden, Damwâld, Dokkum, Ternaard, Metslawier en Hollum (De Stelp). Bij de zorggroep werken meer dan 2500 mensen.

Begin dit jaar werd bekend dat Pasana en Nij Smellinghe een fusie aan wilden gaan. Nadat de Nma in juli 2012 instemde met de fusie en ook De Friesland Zorgverzekeraar haar medewerking verleende, is de fusie nu definitief. De nieuwe fusie-organisatie zal worden bestuurd door de bestuurder van Nij Smellinghe, Peter Littooy. Samen met een projectteam zal hij leidinggeven aan de werkzaamheden die moeten leiden tot de nieuwe zorgorganisatie die op 1 januari 2013 gestalte krijgt.

Ameland Actueel

Beide partijen zijn blij met het definitieve doorgaan van de fusie. “Zowel voor Nij Smellinghe als voor Pasana is de fusie een belangrijke stap voorwaarts,” vertelt Littooy. “Nij Smellinghe gaat hiermee de verbinding aan met de ouderenzorg, iets wat in de toekomst steeds belangrijker wordt. De nieuwe zorgorganisatie biedt een combinatie van ziekenhuiszorg en ouderenzorg. Door goede samenwerking met de eerste lijn, ontstaat er een zorgorganisatie die de hele keten van zorg kan bedienen.”

Voor het Dokkumer ziekenhuis De Sionsberg betekent de fusie een gegarandeerd voortbestaan. “De Sionsberg heeft de afgelopen maanden grote stappen gezet richting het herinrichten van het zorgaanbod. Doordat De Sionsberg samen met Nij Smellinghe één ziekenhuis gaat vormen, is de zorg ook op lange termijn gegarandeerd.” Dit betekent niet dat De Sionsberg nu klaar is met herinrichten. “Het zorgbeleidsplan moet helemaal uitgevoerd worden. Het is belangrijk dat De Sionsberg een ziekenhuisvoorziening wordt die de juiste zorg tegen acceptabele kosten kan leveren. Hiervoor moeten zeker nog stappen gezet worden.”

De structuur van de organisatie is nog niet bekend. In de loop van de komende maanden zal meer bekend worden over de inrichting van de nieuwe zorgorganisatie. “Er ontstaat een nieuwe, grote organisatie met vele locaties. De aansturing hiervan en de uitstraling naar buiten toe moeten zorgvuldig worden bekeken. We gaan in de komende maanden stappen zetten om tot één organisatie te komen.”

Bron: Nij Smellinge

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *