Pasana samen met Nij Smellinghe

DOKKUM – Ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten en Zorggroep Pasana met diverse locaties in Noordoost-Friesland, gaan een bestuurlijke fusie aan. Na instemming door de NMa (Nederlandse Mededingingsautoriteit) zullen de beide organisaties alles in het werk stellen om vanaf 1 augustus 2012, maar uiterlijk op 31 december 2012, één bestuurlijke organisatie te vormen. Deze nieuwe organisatie bestaat dan uit een ziekenhuistak met twee locaties en een ouderenzorgonderdeel met meerdere locaties.

Zorgcentrum De Stelp op Ameland valt onder Pasana.

Met de fusie tussen Nij Smellinghe en Pasana wordt kwalitatief goede ziekenhuiszorg voor Dokkum en omgeving gegarandeerd. Daarnaast kunnen de organisaties, door het integreren van De Sionsberg met de organisatie van Nij Smellinghe, beter voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen en volumenormen. Voorwaarde voor het samengaan is wel dat het vastgestelde zorgbeleidsplan voor De Sionsberg wordt uitgevoerd.

Bestuurlijke gevolgen

Om de fusie in goede banen te leiden zal er een stuurgroep worden ingesteld bestaande uit leden van de raden van toezicht van beide organisaties, en de bestuurders Cees Meijer en Johan Wagenaar. Na de fusie zal de nieuwe holding worden bestuurd door een eenhoofdige raad van bestuur, gevormd door de bestuurder van Nij Smellinghe. De Raden van Toezicht worden samengevoegd tot één nieuwe Raad van Toezicht voor de nieuwe holding.

Ouderenzorg

De ouderenzorg van Zorggroep Pasana zal van de nieuwe organisatie een volwaardig onderdeel uitmaken. Beide organisaties streven ernaar om de ouderenzorg zodanig te positioneren dat deze zorgverlening optimaal tot zijn recht kan komen. Ketenzorg is een belangrijk onderdeel van het zorglandschap, en daarin speelt de ouderenzorg een essentiële rol.

Besluitvorming

Na positieve besluitvorming van de NMa, een definitief advies van de cliëntenraden en de ondernemingsraden van Pasana en Nij Smellinghe en overleg met de Friesland Zorgverzekeraar zal een definitief besluit genomen worden over de fusie. Dan zal ook meer bekend worden over de exacte datum van de fusie en de naamvoering van de nieuwe holding. Tot die tijd blijven Zorggroep Pasana en Nij Smellinghe in nauwe samenwerking functioneren als twee zelfstandige organisaties.

Personele gevolgen

De personele gevolgen van de fusie zijn op dit moment nog niet bekend. Eerst zal de uitvoering van het zorgbeleidsplan voor De Sionsberg ter hand genomen worden om de organisatie weer rendabel te laten worden. Hierbij zal ook gekeken worden naar het aantal arbeidsplaatsen dat hiervoor noodzakelijk is. In de aanloop naar de fusie zal bekeken moeten worden hoe de overhead en ondersteunende diensten gepositioneerd en ingevuld zullen worden. De vakbonden zijn vroegtijdig geïnformeerd maar zijn teleurgesteld in het herhaaldelijk niet nakomen van eerdere toezeggingen, maar willen uiterlijk eind augustus een volledig inzicht in de personele consequenties. Ook verlangen zij van het bestuur van Zorggroep Pasana een grote inspanning in de richting van omliggende ziekenhuizen om overtollig personeel in de eigen formatie op te nemen. De vakbonden zeggen hierin hun volledige medewerking toe.

Bron: Nij Smellinghe

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *