Parkeren in berm verboden

BALLUM – Ameland wil het gebruik van de fiets stimuleren en geeft daarbij zelf het goede voorbeeld. Dat staat in het Verkeer- en Vervoerplan 2009 – 2015.

Het plan wil de knelpunten in de mobiliteit op het eilanden oplossen. “Het zijn de Amelanders die voor de problemen zorgen,” stelt verkeer- en vervoerambtenaar Sjon de Haan. “Misschien kunnen we het samen oplossen. Als je makkelijk van A naar B kunt komen is dat goed voor het recreatief product.” Amelanders hebben steeds vaker meer dan één auto per huishouden terwijl er op het erf niet voor alle auto’s plaats is. De auto’s worden dan in de berm geparkeerd. Dit stimuleert de badgast om de auto ook in de berm te parkeren. Daar wil de gemeente vanaf door parkeren in de berm te gaan verbieden. De auto staat op het eigen terrein of op een parkeerplaats. Het effect van de maatregel is dat de bermen weer groen worden.

De auto van het eiland weren is niet aan de orde. Het college wil maatregelen nemen om het eiland veiliger, mobieler en aangenamer te maken. De Strandweg van Nes en die van Buren worden 30 km. wegen en op de Ridderweg mag straks niet harder dan 60 km. gereden worden.

Voor de voetgangers staat een voetgangersgebied in Hollum gepland. Het centrum van Nes is al voetgangersgebied.

Het college wil verder een educatieprogramma opzetten, handhaven op snelheid, alcohol en parkeren, fiets- en voetgangersoversteekplaatsen veiliger maken, snelheidsbeperkende plateaus aanbrengen, op kruisingen buiten de bebouwde kom de snelheid verlagen tot 30 km, fietsers voorrang geven en de rotondes omranden met een fietspad.

Het plan loopt van 2009 tot 2015 en kost in totaal bijna 8 miljoen euro.

Dorpsbelang Ballum is niet helemaal gelukkig met het plan. Bestuurslid Gretha de Boer maakte gebruik van het inspreekrecht tijdens de raadscommissievergadering.

Dorpsbelang Ballum wil dat de Ridderweg een 80 km. weg blijft. Waarom Ballum dat wil wordt niet duidelijk. Dorpsbelang ziet graag dat automobilisten die van Nes naar Hollum v.v. gaan de Verbindingsweg nemen of de Smitteweg en Ridderweg. Zo wordt het dorp ontlast. Ballum is tevens bevreesd dat de gemeente alle bermen vol wil zetten met planten en paaltjes. “Het open karakter moet behouden blijven,” meent De Boer.

Het plan komt als discussiestuk terug in de raadsvergadering van 26 oktober.

>>>lees hier meer over de raadscommissievergadering van 7 september 2009

>>>lees hier over de spoorverbinding van Leeuwarden naar Holwerd

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *