Parkeerterrein De Hagen: “eerst de cijfers, dan behandelen”

BALLUM – De meerderheid van de Amelander gemeenteraad wilde gisteravond het voorstel van bestemmingsplanwijziging De Hagen in Hollum, kwestie parkeerplaatsen bij de COOP supermarkt, nog niet behandelen. De raadscommissieleden hadden er vragen over kunnen stellen, maar kozen voor een behandeling in een volgende vergadering. De cijfers ontbraken en daarom stelde Jeppe Groenewold (A’82) voor om het onderwerp van de agenda te halen. De meerderheid ging daarin mee.

“We hebben er nog nooit in een openbare vergadering over kunnen spreken,” zegt Piet IJnsen (ABA). Mèt cijfers en openbaar: zo wil de raad dit onderwerp behandelen.

Gemeente Ameland wil vier woningen aan De Hagen slopen om er parkeerplaatsen voor de supermarkt van te maken. Er is een afspraak tussen gemeente en Douwe Bakker van de COOP, dat het terrein aan hem wordt verkocht. Gemeente en Bakker steggelen al jaren over de achtertuinen van de vier huizen. Een deel daarvan is van Bakker en is door de gemeente bij de huizen getrokken. Bakker stapte naar de rechter en die kwam vorig jaar als een rijdende rechter naar Hollum om de situatie te bekijken. Als hij een uitspraak had moeten doen, dan had Bakker gewonnen, zo gaf hij destijds te kennen. Gemeente en supermarktman proberen er sindsdien samen uit te komen, waarbij Bakker de troef in handen heeft. Bakker wil de grond, om de parkeerproblematiek rond zijn winkel op te lossen. Met het metertje tuin kan hij niet zoveel, maar de gemeente kan niet zoveel met huizen zonder achtertuin. Deze patstelling, met in het achterhoofd de woorden van de rechter, is de basis van de verandering van de bestemming.

Binnen de afspraak met Bakker zorgt de gemeente voor de sloop en voor de aanleg van een parkeerterrein op de betreffende grond.

Over de bestemmingswijziging van wonen naar parkeerterrein moet de raad beslissen: het is niet meer een zaak die het college af kan doen.

Anderhalf jaar geleden ging het de gemeente (bij monde van wethouder Will Bakema) nog te ver om de woningen te slopen ten faveure van parkeervakken, maar de hazen lopen inmiddels anders.

Wat die grap de gemeenschap gaat kosten is nog steeds niet duidelijk en daarom willen de raadsleden eerst de cijfers zien alvorens ze er verder over doorpraten. Douwe Bakker zat op de publieke tribune, samen met collega-ondernemers Pieter de Boer en Klaas Theo Akkerman. De mannen werden gisteravond niets wijzer en konden onverrichter zake naar Hollum terugkeren.

Tik voor meer nieuws over De Hagen De Hagen in bij ZOEKEN

⇒ lees hier 7-11-2014 "Ik kan er wel om huilen!"

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *