Pareltjes van Ameland

NES – Lange Duinen Noord en het groene strand zijn twee pareltjes van Ameland. Dat zei vogelwachter Yme Brijker op de informatieavond van terreinbeheerders, afgelopen dinsdag in Hotel Hofker.

Brijker gaf een presentatie over de vogelstand in deze twee jonge gebieden. Lange Duinen Noord is ontwikkeld uit een strandvlakte en nog maar 60 jaar oud. Het groene strand is pas 15 jaar in ontwikkeling.

Vogelwachters tellen sinds 1998 elk jaar de broedvogels in Lange Duinen Noord. Van maart tot ongeveer de derde week van juni tellen ze in de vroege ochtend. Om half vijf of nog eerder staan ze al in het moerasgebied ten noorden van Hollum. Het gebied kenmerkt zich door rietvelden, open water en struweel.

In 2015 telden de vogelwachters er 52 soorten die 643 territoria vormen, het gebied waarin de vogels nestelen. Onder de soorten zitten rietzangers, roerdompen, blauwborstjes, baardmannetjes en kleine karekieten. De aantallen soorten en territoria zijn wel lager dan in het jaar dat de Amelander vogelwachters begonnen met tellen. In 1998 zaten er 60 soorten en werden er 816 territoria geteld. Het gebied verandert langzamerhand; er is verruiging en veroudering van de begroeiing en dat heeft zijn effect op de vogelsoorten die zich er thuis voelen. Onder de waarnemingen zitten ook Rode Lijst soorten, bedreigde vogelsoorten, zoals de nachtegaal, kneu en graspieper.

Het ontbrak aan tijd om uitgebreid te vertellen over de vogels die op het groene strand broeden. Brijker vertelde daar alleen nog over dat de kluut er is gesignaleerd.

Volgend jaar meer, op de informatieavond van terreinbeheerders.

 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *