Panorama Nederland in Fryslân op weg naar 2028

LEEUWARDEN – Over tien jaar is Nederland flink opgeknapt; dat laat Panorama Nederland zien. Rijksbouwmeester Floris Alkemade draagt de onalledaagse installatie dinsdag 28 mei symbolisch over aan commissaris van de Koning Arno Brok en dijkgraaf Paul Erkelens in de Kanselarij in Leeuwarden, waar het de komende tijd gratis te zien is. 

Rond de expositie is een al even bijzonder randprogramma samengesteld dat ook vrij toegankelijk is. Panorama Nederland verbeeldt hoe grote maatschappelijke vraagstukken de komende decennia de sleutel kunnen zijn voor structurele verbeteringen. Het panorama bestaat uit een fysiek panorama, waarbij de bezoeker zelf een toekomst blik kan werpen op een schoner, hechter en rijker land. 

Het College van Rijksadviseurs, de bedenkers van het rondreizende Panorama, schetst dus een optimistisch en aantrekkelijk toekomstbeeld. Een Nederland dat voor iedereen herkenbaar blijft, maar dat op allerlei terreinen fundamenteel anders werkt; zoals de manier van reizen, van voedsel produceren, van bouwen en de manier waarop we energie opwekken.

Panorama 2028

Rijksbouwmeester Floris Alkemade biedt Panorama Nederland tijdelijk aan, aan Commissaris van de Koning Arno Brok en dijkgraaf Paul Erkelens als vertegenwoordigers vanuit de provincie. Daarnaast vindt tot 7 juni een verdiepend programma plaats onder de noemer Panorama 2028,  bestaande uit lezingen, dialogen en zelfs een masterclass over poep, met het voedsellandschap als thema. Hoe verandert het voedsellandschap, dat 70 procent van de Friese kaart beslaat, de komende tien jaar? En welke betekenis geven we aan het landschap dat voor ons Friezen zo belangrijk is. Panorama 2028 kent later in het jaar thema’s als water/klimaat en brede welvaart.

Panorama Nederland sluit aan op LF2018-programma’s als Places of Hope, Sense of Place, Elfwegentocht en Kening fan ‘e Greide die het publiek vanwege het Culturele Hoofdstadjaar liet nadenken over de toekomst van Nederland. Nu vertalen we dat naar de maatschappelijke vraagstukken van Fryslân en het Nederlandse platteland op weg naar 2028. Panorama 2028 komt tot stand in samenwerking met het programma van Leeuwarden-Fryslân 2028 (legacy Culturele Hoofdstad). Deze zomer komt de LF2028 organisatie met haar verdere culturele plannen.

Een greep uit het programma:

– 29 mei: Panorama van de Regenworm met onderzoeker Jeroen Onrust van Kening fan ‘e Greide

– 4 juni: Tour de Poep door Theun Vellinga van Circulair Friesland

– 5 juni: prof Pablo Tittonell en Willem Ferwerda over internationale toekomst van het voedsellandschap. 

– 6 juni: prof Louise Vet (in 2018 nr 1 in de Duurzame Top 100 van dagblad Trouw) en prof Theunis Piersma. 

⇒ bekijk hier het hele programma

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *