Panel Fryslân verwelkomt 6000e lid

LEEUWARDEN – Panel Fryslân, het representatieve burgerpanel van het Fries Sociaal Planbureau (FSP), telt na een wervingsactie ruim 6000 leden. Daarmee heeft het FSP een uniek onderzoeksinstrument in handen waarmee op betrouwbare wijze onderzocht kan worden hoe het gaat met de inwoners van Fryslân in veranderende omstandigheden.

Geslaagde wervingsactie

In februari nodigde het Fries Sociaal Planbureau (FSP) met medewerking van alle 18 Friese gemeenten 30.000 willekeurig gekozen inwoners van Fryslân uit om deel te nemen aan Panel Fryslân. Elke twee jaar werft het FSP nieuwe leden voor dit panel. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat Panel Fryslân representatief blijft. Deze groep mensen wordt een aantal keren per jaar benaderd om hun mening te geven en hun ervaring te delen over zaken die in de provincie spelen. Onderzoeker Miranda Visser is erg tevreden met dit resultaat: “We zijn ontzettend blij dat mensen in grote getale gehoor geven aan onze uitnodigingen. Het perspectief van de inwoners van Fryslân is bij het FSP altijd het uitgangspunt. Dit mooie resultaat biedt ons de kans om op een betrouwbare manier het burgerperspectief in kaart te brengen bij de onderzoeken die we uitvoeren.”

Waarom Panel Fryslân?

Het FSP verzamelt gegevens en zet deze om in bruikbare informatie over sociale vraagstukken in Fryslân. Hiermee voorziet het FSP in goede en betrouwbare informatie voor de hele provincie. Het is daarbij belangrijk dat naast feitelijke cijfers ook naar de ervaringen van mensen zelf wordt gevraagd. Deze ervaringen verzamelt het FSP door het raadplegen van Panel Fryslân.

Wie doen er mee?

Panel Fryslân is een mix van jongeren (vanaf 18 jaar), ouderen, uit verschillende delen van de provincie, mensen die kort in Fryslân wonen en mensen die al langer in Fryslân wonen. Het toeval heeft bepaald welke inwoners van Fryslân wel of niet zijn uitgenodigd. Ook in de toekomst is dit de enige manier om te kunnen deelnemen aan Panel Fryslân.

En nu?

De leden van Panel Fryslân hebben deze week een vragenlijst ontvangen over sociale contacten en maatschappelijke participatie. Hoe tevreden zijn de inwoners van Fryslân met hun sociale contacten? Hoe kijkt men aan tegen de participatiesamenleving en wat doen de inwoners van Fryslân in hun vrije tijd? In de loop van dit jaar volgen nog vier vragenlijsten over diverse onderwerpen.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *