Overleg met Inspectie over Sionsberg

Ameland ActueelDOKKUM – Vanochtend heeft constructief overleg plaatsgevonden tussen een groot aantal partijen die betrokken zijn bij de situatie rond ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft tekst en uitleg gegeven over de situatie bij De Sionsberg en de motivatie die ten grondslag ligt aan het besluit van De Sionsberg om het ziekenhuis te hervormen. Speciale aandacht in het overleg is besteed aan de acute 24-uurszorg.

Aanwezig waren vertegenwoordigers van onder meer bestuur en medische staf van De Sionsberg, het provinciaal bestuur van Friesland (gedeputeerde T. Schokker), het gemeentebestuur van Dongeradeel (burgemeester M. Waanders en wethouder S. Boorsma), de raad van bestuur van De Friesland Zorgverzekeraar en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Het overleg vloeide voort uit het contact dat eind vorige week met de Inspectie heeft plaatsgevonden. In dat contact, waarbij bestuur en medische staf van De Sionsberg en De Friesland betrokken waren, ging de Inspectie akkoord dat de acute zorgpost in De Sionsberg voor bepaalde specifieke zorgvragen tot medio januari open blijft. Voorwaarde is dat met ingang van vandaag (12 december) een extra ambulancevoorziening in de regio wordt ingesteld. De Friesland financiert deze extra voorziening. De Inspectie sprak haar waardering uit voor de snelle realisering van de extra ambulancevoorziening.

De Sionsberg zal nu nog dit jaar een plan maken voor de zekerstelling van de medisch specialistische ziekenhuiszorg in de regio Noordoost-Friesland. Medio januari zal er een breed plan van aanpak (zorgbeleidsplan) gereed zijn, dat dan met de Inspectie wordt besproken. Hierin zal meer in detail staan hoe die zorg voor de lange termijn wordt veiliggesteld, waarbij het uitgangspunt is dat goede en bereikbare zorg wordt geboden. Hoe de zorg wordt ingericht, wat vanuit De Sionsberg wordt geboden en wat in samenwerking met andere ziekenhuizen en zorgaanbieders, zal daar nader in worden beschreven. De acute zorg is onderdeel van dit zorgbeleidsplan. Dit betekent dat medio januari dus ook duidelijkheid komt over de acute zorg in de regio Noordoost-Friesland. Alle betrokken partijen hebben de lijn die nu wordt gevolgd eensgezind onderschreven.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *