Overdracht waterkering Schiermonnikoog

LEEUWARDEN – Rijkswaterstaat draagt per 1 januari 2009 de waterkering op Schiermonnikoog over aan Wetterskip Fryslân. Wetterskip Fryslân wordt dan beheerder op het eiland voor zowel de zeedijk als de zandige kering. Aan het einde van dit jaar ondertekenen de dijkgraaf van Wetterskip Fryslân P.A.E. van Erkelens en Hoofdingenieur-Directeur Rijkswaterstaat Noord-Nederland P. Struik de overeenkomst hiervoor.

De primaire waterkering op Schiermonnikoog die Wetterskip Fryslân overneemt bestaat uit 4 kilometer Waddenzeedijk en bijna 9 kilometer zandige kering in de duingebieden. Het waterkeringsdeel dat in een brede duinstrook ligt blijft eigendom van het Rijk, maar Wetterskip Fryslân is verantwoordelijk voor het in stand houden van deze waterkering. Voor de totale onderhoudskosten van de komende jaren ontvangt Wetterskip Fryslân eenmalig € 925.000,- van Rijkwaterstaat. Voor het beheer en onderhoud komt een medewerker van Rijkswaterstaat in dienst bij Wetterskip Fryslân.

Rijkswaterstaat blijft verantwoordelijk voor het in stand houden van de basiskustlijn. Natuurmonumenten blijft natuurbeheerder in de duinen.

In de komende jaren bespreken Rijkswaterstaat en Wetterskip Fryslân ook de overdracht van de primaire keringen op Ameland, Terschelling en Vlieland. De primaire keringen horen onder de verantwoordelijkheid van de waterschappen te vallen sinds de invoering van de Waterschapswet.
Bron: Wetterskip Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *