Over klaprozen en parkeervakken

HOLLUM – Aan De Hagen staan de klaprozen te bloeien in de niet meer onderhouden tuintjes. De bewoners zijn vertrokken, de vier huizen staan leeg. 'De Hagen' is om en nabij een vloekwoord geworden. De plannen rond de vier huisjes stonden aan de basis van een bestuurscrisis op Ameland die resulteerde in een nieuw college, met een van de twee wethouders van de vaste wal en een raadslid die het allemaal te veel is geworden en die voorlopig thuis zit. 

Voor het reces aanbreekt staat er nog één raadsvergadering in de kalender en op die agenda staat het project De Hagen niet. Blijven de huisjes staan en worden ze opgeknapt? Of gaan ze toch tegen de vlakte en komen er toch parkeervakken? Het wordt voor deze zomer niet duidelijk. Intussen bloeien de klaprozen vrolijk met hun mooiste rood.

Wel staat een ander project op de raadsagenda, de bouw van een huis aan de Jan Jacobsweg, deels op het parkeerterrein geprojecteerd. Het parkeerterrein aldaar, op slechts enkele tientallen meters afstand van De Hagen, wordt niet heel frequent gebruikt. Kermis, Rondje Ameland en ten tijde van de demonstratie van de paardenreddingboot, dàn staat het parkeerplein vol. Daarbuiten wordt de met Europese subsidie aangelegde p-plaats door minder auto's gebruikt dan waarvoor de ruimte uitnodigt. Heel veel automobilisten hebben het parkeerterrein nog niet in hun systeem en zetten hun blik aan de kant van de straat, in de berm en naast de oprit in plaats van op de groeistenen aan de Jan Jacobsweg.

Planindieners William en Patty de Jong-Boersma hebben een mooi plekje uitgezocht voor hun huis. Deels hebben ze de grond zelf, maar ze zouden een stukje van het parkeerterrein willen hebben, zodat ze ook bij hun huis kunnen komen. Daarvoor willen ze met bijbetaling een stukje agrarische grond ruilen tegen evenzovele vierkante meters parkeerterrein.

Het college adviseert negatief, omdat het gebied geen woonbestemming heeft. Wel zou de gemeente met de grondruil haar parkeerterrein in westelijke richting uit kunnen breiden, al zou dat nogal wat kosten met zich meebrengen en ten koste van agrarische grond gaan. Meer parkeervakken is eigenlijk ook niet direct nodig, constateert de gemeente.

De raad van Ameland lijkt toch in te stemmen met het plan, tegen het advies van het college in. Wethouder Piet IJnsen (ABA) geeft alvast een voorzetje: "Het college heeft redenen waarom het niet kan. Het is aan de raad om met het voorstel mee te gaan." Dit zouden drie stemmen van ABA kunnen betekenen. Jeroen de Jong verwoordt de stemming van het CDA minder omwonden: "De gemeente kan wat het CDA betreft de woning wel realiseren." Drie stemmen van het CDA. Rudolf Teuben (A'82) noemt het merkwaardig dat het college met een negatief advies bij de raad komt. "We moeten oog houden voor de mogelijkheden. Daarvoor zit ik in de raad." Drie stemmen van A'82 lijken bijgeteld te kunnen worden. Of de stemming werkelijk zo uitpakt en wat de PvdA en VVD van het plan vinden valt maandagavond 26 juni te bezien. Dan staat het voorstel als duscussiestuk op de agenda.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *