OV Ameland verandert eind 2016

LEEUWARDEN – Eind 2016 verandert het openbaar vervoer in Zuidoost-Fryslân en op de Waddeneilanden Ameland, Terschelling en Vlieland. Opdrachtgever provincie Fryslân heeft hiervoor de voorlopige eisen opgesteld. Iedereen die dat wil kan zijn reactie tot en met 8 mei indienen bij de provincie. Gedeputeerde Johannes Kramer: “Openbaar vervoer is van ons allemaal, daarom is elke inbreng welkom.”

Binnenkort besteedt de provincie Fryslân het openbaar vervoer in Zuidoost-Fryslân en op de drie eilanden opnieuw aan. Het programma van eisen vormt de basis voor deze aanbesteding, en dus voor het openbaar vervoer in deze regio’s. Een van de voorlopige eisen is dat de bussen qua uitstoot moeten voldoen aan de Euro6-norm. Dit is momenteel de strengste milieunorm. Hieronder vallen onder andere aardgas- en groengasbussen, maar ook de schoonste dieselbussen. Verder komt er mogelijk een OV-chipkaart op de Wadden. En er is de mogelijkheid om te experimenteren met bundeling van de Opstapper en WMO-vervoer.

Reageren

Van 11 maart tot en met 8 mei 2015 kan iedereen die belangstelling heeft voor het openbaar vervoer reageren op het voorlopige programma van eisen. Dat kan via www.fryslan.frl/aanbesteding-ov. Nadat alle reacties zijn beoordeeld en afgewogen, stelt de provincie het definitieve programma van eisen vast.

Hoe verder

Begin juli brengt de provincie het bestek op de markt. Elk vervoersbedrijf dat het openbaar vervoer in deze regio’s zou willen verzorgen, stuurt op basis van dat bestek een offerte naar de provincie. De provincie beoordeelt vervolgens welke vervoerder het openbaar vervoer het beste kan verzorgen en verleent de opdracht. Rond de kerst moet duidelijk zijn welk bedrijf tot en met 2020, of bij verlenging tot en met 2022, het openbaar vervoer in Zuidoost-Fryslân en op de drie eilanden mag verzorgen.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *