Oud en Borsch op Omrop Fryslân

LEEUWARDEN – Vanmiddag om half vijf was Ameland op Omrop Fryslân radio. De Omrop besteedde aandacht aan de grafsteenplannen van de gemeente.

⇒ lees hier over de opruimwoede van de gemeente op de Amelander kerkhoven

⇒ beluister het hier, in het blokje van 16.00 – 17.00 uur op ongeveer 47 minuten

Tijdens dat interview speelt wethouder Nico Oud de vermoorde onschuld. De gemeente zou helemaal niet van plan zijn waardevolle grafzerken te ruimen en juist van doel zijn een eregalerij samen te stellen.

De twee dingen die de wethouder noemt zijn geen feiten die in de nieuwsrubriek op de gemeentelijke website staan vermeld en komen ook niet overeen met de communicatie op de Gemeentelijke Info. Kortom, wethouder Oud slaat er, nu er commotie is ontstaan over de naar buiten gebrachte plannen, een beetje in om.

Op de Info en de website van de gemeente staat letterlijk:

'Lijst Waardevolle Grafzerken Begraafplaatsen 

Onlangs heeft het college van burgemeester en wethouders de lijst Waardevolle Grafzerken Begraafplaatsen Gemeente Ameland vastgesteld. Op deze lijst zijn graven opgenomen die van historische betekenis zijn of waarvan de grafbedekking een opvallende kwaliteit heeft. De lijst ligt gedurende zes weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum en is te vinden via onderstaande link. Grafzerken die niet op de lijst voorkomen en niet op een graf geplaatst zijn, worden binnenkort van de begraafplaatsen verwijderd. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via telefoonnummer (0519) 555 555.'

Hier wordt helder en duidelijk gerept over verwijderen en hier wordt met geen syllabe gesproken over een eregalerij. 

Pieter Jan Borsch, die ook door de Omrop op de radio werd geïnterviewd, weet nog maar net over de eregalerij. Borsch geeft de wethouder dan ook mee dat de gemeente in de eerstvolgende Info nog maar eens moet weergeven wat dan precies de bedoeling is. De informatie van de ambtenarij en die van Oud strookt ook niet met elkaar, waardoor er grote verwarring is ontstaan. Over het maken van een eregalerij moet hij nog even zijn gedachten laten gaan, maar hij noemt al wel dat het juist waardevol is dat de belangwekkende grafstenen verspreid liggen over het kerkhof en niet in het gelid onder een muurtje staan.

Zerkgroep

De wethouder zegt toe met mensen met historische kennis, waaronder Pieter Jan Borsch en Ouwe Pôlle, om tafel te gaan om te kijken met welke stenen de lijst 'Waardevolle Grafzerken Begraafplaatsen' moet worden aangevuld.

De gemeente blijkt een werkgroep samen te stellen die gaat beoordelen welke stenen moeten blijven.

De zerkgroep komt op 1 december bijeen op het gemeentehuis.

⇒ lees hier over Olfert Pieter Lap – Kapitein van Ameland

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *