Orchidee terug op Ameland

HOLLUM – De welriekende nachtorchis heeft zich gevestigd in een natuurontwikkelingsgebied op Ameland. De afgelopen decennia werd de bedreigde plantensoort niet teruggevonden, maar met de ontdekking van enkele bloeiende exemplaren in het gebied De Aanleg tussen Hollum en Ballum kan de soort weer tot de flora van Ameland worden gerekend. Het gebied werd in de jaren negentig ingericht tijdens de aanleg van de golfbaan bij Hollum. De plant groeit hier op een oude kreek die vanuit de duinen naar een wadslenk liep. Op oude kaarten staat deze bekend als Spieringsloot. Staatsbosbeheer is eigenaar van de grond, maar voert het beheer gezamenlijk uit met een Amelander ondernemer. De combinatie van plaggen, maaien en extensieve beweiding werkt hier bijzonder succesvol. De soort is niet alleen zeldzaam en bedreigd, maar geeft aan dat de omstandigheden goed zijn voor het ontwikkelen van een soortenrijke plantengemeenschap met nog meer unieke flora. Deze zogenaamde blauwgraslanden waren vanwege hun soortenrijkdom geliefd bij natuurliefhebbers, maar zijn vrijwel overal in Nederland verdwenen. De bedreigde welriekende nachtorchis is één van de vele orchideeënsoorten die op Ameland voorkomen. De rijke flora van Ameland telt meer dan 500 plantensoorten. In het gebied groeien nog veel meer bedreigde soorten als de gelobde maanvaren, dwergbloem en het minibloempje dwergvlas.
Bron: SBB
Foto Lex Varkevisser SBB

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *