Opsteker voor Friesland

LEEUWARDEN – “Opsteker voor land van melk en water,” laat Provincie Fryslân weten. Wetsus en Dairy Campus worden vanuit het Rijk ondersteund met geld uit het Ruimtelijk Economisch Programma (REP gelden). Dit besloot het Dagelijks Bestuur van Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN). Het betekent een investering in kennisontwikkeling en innovatie in de regio.

Miljoenenbijdrage

Wetsus ontvangt een bijdrage van 19 miljoen euro voor de periode van 2013-2016. Als Wetsus het goed doet kan de kennisinstelling nog eens op dat bedrag rekenen voor de periode van 2017-2020. Aan Dairy Campus wordt een bedrag van 15 miljoen euro verstrekt.

Watertechnologie en AgroFood

Het zeker stellen van Wetsus’ voortbestaan tot en met 2020 is een fundamentele bijdrage voor de ambitie van Leeuwarden en de provincie om European Capital of Water Technology te zijn. Dit kan niet zonder Wetsus. Voor Dairy Campus betekent dit de start van de nieuwbouw in 2013. Dit vindt plaats op het terrein van voormalig melkveeproefbedrijf Nij Bosma Zathe in Leeuwarden. Wethouder Deinum: “Het is in een moeilijke periode als deze toch een geweldige investering in de kennisbasis van de stad. Het is goed voor de werkgelegenheid, de stad en de provincie”. Burgemeester Crone: “Deze enorme investering en de positieve ontwikkeling die Culturele Hoofdstad 2018 met zich meebrengt, maken dat Leeuwarden en Fryslân ook Europees op de kaart staan”.

REP geldenKerstwens

In juni 2008 sloten de noordelijke provincies een akkoord met het Rijk over de REP gelden.

Op 1 november 2012 decentraliseerde het Rijk deze gelden naar SNN onder een aantal voor

waarden. Eén van deze voorwaarden is het zorg dragen voor de uitvoering van de Agenda Topsectoren, hier vallen onder andere Wetsus en Dairy Campus onder. Dit betekent verder dat SNN vanaf 1 november beschikkingen kan afgeven aan aanvragers die voor deze gelden in aanmerking komen. Hiervoor moet ook in Fryslân nog een subsidieverordening door Provinciale Staten worden vastgesteld.

Faber beherr

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *