Oproep om katten ’s nachts binnen te houden

LEEUWARDEN – De eerste weidevogelkuikens komen uit het ei. De kwetsbare vogeltjes trotseren veel gevaren en vallen onder andere ten prooi aan katten. Daarom is de campagne ‘Kuikens in het land, poes in de mand’ opnieuw gestart. “Doch in lytse muoite en hâld jim kat yn de maitiid nachts yn hûs of de skuorre”, roept initiatiefnemer Age de Jong van de Bond Friese Vogelwachten (BFVW) op. Diverse partijen steunen de campagne. Vogelbescherming Nederland sluit dit jaar ook aan, waarmee er tevens landelijke aandacht komt.

Veel mensen zijn zich er niet van bewust dat hun kat zich als een roofdier gedraagt. Uit onderzoek blijkt dat huis- en boerderijkatten ’s nachts kilometers afleggen door de weilanden. Instinctief doden ze dan ook weerloze kuikens van weidevogels. RUG-onderzoeker Raymond Klaassen toonde in Groningen aan dat katten in 30 tot 40 procent van de gevallen verantwoordelijk zijn voor predatie van weidevogelkuikens. De Jong: “Dêrom ús oprop om de katten fan heal april oant en mei juny as it tsjuster is binnen te hâlden.” Volgens de BFVW’er is er grote maatschappelijke druk om iets aan predatie van weidevogels en -kuikens te doen, maar bestrijding is lastig en mag vaak niet. “Minsken kinne sels wat dwaan tsjin predaasje. Dat is hiel simpel: nachts it kattelûk op slot. De buorkerijkatten wat molke en brokken jaan en de skuorredoar ticht. Dêrmei rêde wy in soad greidefûgelpykjes.”

Emiel en Gurbe

Er is voor gekozen om het onderwerp voor het tweede jaar onder de aandacht te brengen. Een bewustwordingscampagne heeft tijd nodig voor het gewenste effect, verklaart De Jong. “It is in kwestje fan de lange adem.” In de nieuwe campagne zijn opnieuw de hoofdrollen weggelegd voor zanger Emiel Stoffers van de Hûnekop en de beroemdste kat van Nederland: Abatutu, oftewel Gurbe. Ook is er een website: poesindemand.nl en een pagina op Facebook: facebook.com/poesindemand.

Succes

De campagne was vorig jaar een groot succes, met in totaal ruim 79.000 views van de filmpjes van Emiel en Gurbe op YouTube en een bereik van ruim 182.000 kijkers van de hoofdvideo op Facebook. Ook waren alle deelnemende partijen enthousiast over de vele reacties op de campagne. “Allinnich is it dreech te mjitten wat it effekt no krekt is yn de greiden.” Kuikens in het land, poes in de mand wordt gesteund door de BFVW, provinsje Fryslân, de zeven Friese agrarische collectieven, Kollektivenberied Fryslân, It Fryske Gea, Friese Milieu Federatie, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Vogelbescherming Nederland.

Bron Bond van Friese Vogelwachten

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *