Oprichter Waddenvereniging herhaalt oproep van vijftig jaar geleden

HARLINGEN – Kees Wevers, oprichter van de Waddenvereniging, plaatst zaterdag 15 augustus een oproep in de Telegraaf, de Leeuwarder Courant en het Dagblad van het Noorden. Hij plaatst deze advertentie om medewerkers, vrijwilligers en bestuursleden die zich de afgelopen vijftig jaar hebben ingezet voor de Waddenvereniging te wijzen op een reünie op 12 en 13 september. Vijftig jaar geleden plaatste Wevers ook al een oproep in diverse landelijke en regionale kranten. Daarin spoorde hij destijds mensen aan om in actie te komen tegen de inpolderingsplannen voor het wad en samen met hem een landelijke vereniging tot behoud van de Waddenzee op te richten.

Vijftig jaar geleden bestonden er plannen om het wad tussen Friesland en Ameland in te polderen door middel van twee dammen. Aanleiding voor Kees Wevers, toen 16 jaar, om een oproep in de krant te plaatsen gericht aan iedereen die het wad wilde behouden. De oprichting van de Waddenvereniging vloeide hier later dat jaar, op 17 oktober 1965, uit voort. Dit jaar viert de Waddenvereniging haar vijftig-jarig jubileum, ter ere waarvan zij verschillende jubileumactiviteiten organiseert. Een daarvan is de reünie op 12 en 13 september. Tijdens deze tweedaagse reünie staat een wadlooptocht van het Friese Holwerd naar Ameland centraal. De tocht, die we hebben gedoopt tot Van dam tot geen dam loop, gaat precies over het gebied dat vijftig jaar geleden ingepolderd zou worden.

De inpoldering werd voorkomen en inmiddels is de Waddenzee, mede dankzij het werk van de Waddenvereniging, natuurlijk Werelderfgoed. Het jubileum is de perfecte gelegenheid om dit op deze passende plek te vieren met iedereen die daaraan heeft bijgedragen. De Waddenvereniging nodigt daarom iedereen die zich de afgelopen vijftig jaar als vrijwilliger, medewerker of bestuurslid heeft ingezet voor de vereniging van harte uit om met oude bekenden herinneringen op te halen, verhalen te delen en te genieten van het waddengebied.

Het verloop van de reünie

De reünie start op zaterdag 12 september om 12.30 uur in de bootterminal van Wagenborg bij Holwerd. Vanaf daar lopen de deelnemers over het wad naar Ameland. Het is ook mogelijk om met de veerboot naar het eiland te gaan. Eenmaal op het eiland is er ’s avonds een feestelijke borrel en muziek. Op zondag 13 september is er de mogelijkheid mee te gaan met verschillende excursies of om een bezoek te brengen aan Natuurcentrum Ameland.

Deelnemers, van jong tot oud, kunnen zich vóór 30 augustus aanmelden op www.waddenvereniging.nl/reunie. Er is maximaal plaats voor 200 personen. Als tegemoetkoming in de kosten vraagt de Waddenvereniging een bijdrage van (minimaal) € 50,-. Om alvast in de stemming te komen en om zoveel mogelijk mensen te bereiken is op onze Facebook-pagina alvast een evenement aangemaakt.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *