OPP: Advies over veerverbinding Holwerd – Ameland

NES – De stuurgroep Open Plan Proces (OPP) heeft een eindadvies opgesteld om vertragingen op de veerverbinding Holwerd – Ameland te verminderen. In de stuurgroep zijn Rijkswaterstaat, de gemeente Ameland en Wagenborg Passagiersdiensten vertegenwoordigd.

Ruim 1,3 miljoen passagiers worden jaarlijks vervoerd op de vaarverbinding tussen Ameland en Holwerd. Over heel 2015 is gemiddeld ruim een derde van de afvaarten met een vertraging van 10 minuten of meer vertrokken. In het hoogseizoen was bijna de helft van alle afvaarten vertraagd. Om de vertragingen op de veerverbinding op te lossen is, mede op verzoek van de Tweede Kamer, in opdracht van de Rijksoverheid, Wagenborg Passagiersdiensten en de gemeente Ameland eind 2015 het Open Plan Proces veerverbinding Holwerd – Ameland (OPP) gestart. Onder begeleiding van onafhankelijk procesbegeleider Marc Jager is het afgelopen jaar door alle partijen hard gewerkt aan oplossingen.

Het advies wordt voorgelegd aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu (I&M), de Tweede Kamer en de gemeenteraad van Ameland.

Snel resultaat boeken

Om op korte termijn vertraging te verminderen stelt de stuurgroep een aantal maatregelen voor:

  1. Het realiseren van één bochtafsnijding in de vaargeul die 4 minuten vaartijdverkorting oplevert en leidt tot minder baggeronderhoud en het nader onderzoeken naar de haalbaarheid van een tweede bochtafsnijding.
  2. Het aanbrengen van 30 minuten inlooptijd in de dienstregeling, waardoor in de ochtend ontstane vertragingen niet doorwerken naar de middag.
  3. Doorvoeren van enkele optimalisaties in het proces van in- en uitladen.
  4. Het realiseren van een sneldienst met een vaartijd van 20 minuten, met name gericht op eilandbewoners en forenzen.
  5. Het optimaliseren van het baggeren van de vaargeul.

In 2017 leidt de aanpassing in de dienstregeling en optimalisatie van het in- en uitlaadproces tot een vermindering van het aantal vertragingen met minimaal 25 procent ten opzichte van 2015. Per 2019 vermindert het aantal vertragingen vergeleken met 2015 in totaal met minimaal 70 procent vanwege de combinatie van de aangepaste dienstregeling en de voorziene bochtafsnijding.

Duurzame oplossingen

De geadviseerde maatregelen lossen het probleem grotendeels op en werken tot ongeveer 2030. De partijen uit de stuurgroep beseffen dat een oplossing voor de langere termijn nodig is.

Daarom wordt voorgesteld om in 2017 te starten met het opstellen van een duurzame toekomstvisie op de vaarverbinding tussen Ameland en de vaste wal. Die visie zal zich moeten richten op de toekomstige vervoersbehoefte, de vlootsamenstelling en de vaarroute. De concrete maatregelen vanuit die toekomstvisie zullen zoveel als mogelijk voor het einde van de huidige concessie, in 2028, gerealiseerd moeten worden.

Vervolg

Indien de minister van I&M instemt met het advies van de stuurgroep zal de minister de Tweede Kamer hierover informeren. Om de maatregelen voor de bochtafsnijding te realiseren moet eerst een vergunningentraject doorlopen worden waarbij zorgvuldige afweging moet plaatsvinden tussen vaartijdverkorting, vermindering baggeren en ecologie. Ook de Gemeenteraad van Ameland zal zich buigen over het advies. Wagenborg Passagiersdienst zal het voorstel doen om de dienstregeling aan te passen en de sneldienst op te zetten.

Op dinsdag 13 december zullen burgemeester Albert de Hoop en procesbegeleider Marc Jager het eindadvies presenteren tijdens een informatieavond op Ameland.

⇒ op de website OPPAmeland.nl zijn begeleidende stukken te lezen ⇒ te vinden op de pagina Links

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *