Opnieuw Voucherregeling MKB Fryslân

LEEUWARDEN – Ook in 2022 stelt provincie Fryslân budget beschikbaar voor de Voucherregeling MKB Fryslân. Er is in totaal 900.000 euro beschikbaar. De subsidie kan worden aangevraagd voor bedrijfsontwikkeling, innovatieplannen, personeelsplannen en strategische ondernemersontwikkeling. De subsidie kan vanaf 31 januari 2022 om 09.00 uur aangevraagd worden.

De Voucherregeling MKB Fryslân is in 2018 voor het eerst opengesteld en sindsdien een groot succes. In 2022 wordt de subsidie voor het vijfde opeenvolgende jaar opengesteld. Vele ondernemers maakten reeds gebruik van de regeling. In 2021 zijn ruim 400 vouchers toegekend. Allemaal projecten die op hun eigen manier bijdragen aan de brede welvaart van Fryslân.

Eén van deze projecten was van V.O.F. Cesare-interieuratelier uit Metslawier. Deze ondernemer heeft advies ingewonnen over het ontwerp van een voedselbostuin. De onderneemster, mevrouw Waamelink is enthousiast: “Deze regeling heeft ons geholpen om inzicht te krijgen in het maken van de juiste keuze voor ons project. Juist de laagdrempeligheid maakt de regeling aantrekkelijk, ook voor kleine ondernemers.”

Ten opzichte van de openstelling van 2021 is er één noemenswaardige wijziging in de regeling aangebracht. In 2022 is het niet meer mogelijk om subsidie aan te vragen voor scholing voor personeel en ondernemers. Dit vanwege de vele mogelijkheden op het gebied van scholing vanuit rijksbudgetten en andere regionale platforms (zoals Fryslân Werkt). Wel is er budget beschikbaar voor het volgen van een strategische ontwikkelingsopleiding.

Aanvragers kunnen maximaal twee vouchers ontvangen, waarbij vouchers uit het jaar 2021 ook meetellen. De vouchers kunnen aangevraagd worden bij het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN): https://www.snn.nl/ondernemers/voucherregeling-mkb-fryslan-2022

Bron Provincie Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *