Opnieuw grote strandsuppletie nodig op Ameland

DEN HAAG – Het strand op Ameland heeft in de omgeving van paal 2 last van sterke erosie. Daardoor is het strand een stuk smaller en lager geworden. In 2019 bracht Rijkswaterstaat (RWS) ongeveer 2,5 miljoen m3 zand aan tussen paal 1 en paal 4. Vlakbij paal 2 is dit zand weer verdwenen.

RWS zal daarom in het najaar van 2023 opnieuw een grote strandsuppletie uitvoeren. Daarmee brengen ze bijna 3 miljoen m3 nieuw zand aan. Tot die tijd is de kans op duinafslag tijdens hoogwater en stormen verhoogd. Dit heeft gevolgen voor de toegankelijkheid en het gebruik van het strand.

RWS heeft afspraken gemaakt met de gemeente over de veiligheid en uitvoering van maatregelen als er schade ontstaat.

Erosie van de kust bij Hollum

Dat de kust ter hoogte van strandovergang van Hollum/paal 2 sterk erodeert past bij de verwachtingen. De snelheid waarmee dit afgelopen twee jaar is gebeurd, is echter hoger dan verwacht. Waarschijnlijk hebben de stormen van het voorjaar 2022, die zorgden voor veel verhoogde waterstanden, hieraan bijgedragen.

De suppletie in 2023 zal daarom nog groter zijn dan die in 2019. RWS heeft onderzocht of ze de suppletie kunnen versnellen in het najaar van 2022. Dit blijkt niet haalbaar te zijn. Ze hebben het contract voor deze suppletie in april 2022 al afgesloten en deze wijziging was niet meer uitvoerbaar. De situatie is niet optimaal, maar er is nu geen reden voor het uitvoeren van een calimiteitensuppletie.

Strand van Ameland

Op het eiland zijn zorgen over de toestand van de kust. Tijdens hoogwater is het strand smal en niet goed toegankelijk. Door het lage strand is de kans op sterke duinafslag komend stormseizoen groter dan normaal.

RWS verwacht dat er dan ook meer duinafslag zal plaatsvinden dan normaal. Daarbij is er ook kans op schade aan de strandovergang en het strandpaviljoen op badstrand Hollum. Of en hoeveel schade er zal optreden hangt af van de hevigheid en het aantal stormen deze winter. Rijkswaterstaat en de gemeente bereiden zich daarop voor en hebben daarom een aantal afspraken gemaakt. Ook overleggen ze met de eigenaar van het paviljoen.

Waarschuwing voor steilranden

Tijdens hoogwater of storm zullen de duinen afslaan en kunnen hoogteverschillen tot meerdere meters voorkomen. RWS en de gemeente waarschuwen voor deze mogelijke steilranden.

Steilranden komen vaker voor, maar de verwachting is dat ze nu eerder optreden en groter kunnen zijn. Omdat deze steilranden kunnen inzakken na een storm waarschuwt RWS strandbezoekers om niet te dichtbij te komen.

Op drukkere plekken, vooral bij de strandovergang Hollum, paal 2, zal RWS na een storm gevaarlijke steilranden afvlakken. Dit kunnen ze niet altijd direct doen omdat het strand dan tijdelijk niet bereikbaar kan zijn voor het materieel of omdat er nog een storm of hoogwater verwacht wordt.

RWS vraagt samen met de gemeente aan inwoners en toeristen om zelf goed op te letten als ze het strand bezoeken. Tijdens storm of hoogwater is het advies om het strand hier niet op te gaan.

Afsluiting strandovergang Hollum, paal 2

Tijdens hoogwater of een storm kan de strandovergang schade oplopen. Als RWS en gemeente de veiligheid voor gebruikers niet kunnen garanderen, kan de gemeente Ameland besluiten om de strandovergang af te sluiten.

Op dit moment is er al een andere toegang, via de oostkant, tot het strand en het strandpaviljoen. RWS heeft met de gemeente afgesproken om de strandovergang zo snel mogelijk te herstellen, zodat voetgangers veilig naar het strand kunnen lopen. Het strandpaviljoen is bereikbaar.

Voor voertuigen kan RWS dit niet beloven. Die moeten mogelijk een andere strandovergang gebruiken. RWS en de gemeente hebben belangrijke gebruikers, zoals de hulpdiensten, hiervan op de hoogte gebracht. Na het stormseizoen en mogelijk pas na de suppletie, kunnen we de situatie weer normaal inrichten.

Bron RWS

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *