Opening in duinen van Ameland Noordwest

Geplaatst op: 18 januari 2018 - Categorie: Wadden & Natuur

Duindoorbraak met laag water - Foto Persbureau AmelandGat in zeereep met hoog water - Foto Johan Krol

LEEUWARDEN – Rijkswaterstaat geeft uitleg over de opening in de duinen ter hoogte van de oude NAM-locatie bij Hollum.

“In de zeereep van Ameland is ter hoogte van strandpaal 3 een opening ontstaan. Dit gebeurde tijdens het hoge water afgelopen nacht. Door deze opening in de eerste duinenrij kan zeewater bij hoge waterstanden de achterliggende duinvallei in stromen. De doorbraak past binnen de verwachting van Rijkswaterstaat. Veiligheid is niet in geding, want de primaire waterkering die het eiland beschermt tegen overstroming, die ligt verder landinwaarts.

Dynamisch kustbeheer en suppletie
De doorbraak van het duin past binnen de afspraken die Rijkswaterstaat heeft gemaakt over dynamisch kustbeheer. Dat betekent op deze locatie dat Rijkswaterstaat niet actief helmgras plant of duinafslag herstelt, maar wel om de 3 tot 4 jaar extra zand op het strand aanbrengt met een zogeheten zandsuppletie. Dat zand versterkt de kust en beschermt de kust tegen verdere erosie. De wind kan dit zand meevoeren en zo ook de zeereep herstellen. Een volgende suppletie staat op deze locatie op de planning voor eind 2018 of begin 2019.”

→ lees hier meer over Storm en hoge golven

 

Naar nieuwsoverzicht
Ads door PA
Gesponsorde links:
Hier adverteren?