Openbare vergadering over veerverbinding

BALLUM – Op 21 augustus komt de commissievergadering Sociaal Domein te vervallen. De avond wordt gebruikt om te vergaderen over de uitkomst van het rapport dat bureau Goudappel Coffeng opstelde in opdracht van de minister. Vanwege de korte reactietermijn heeft de gemeente besloten de commissievergadering te offeren voor de themavergadering over de veerverbinding.

De openbare themaraad begint om 19.30 uur. De Amelander gemeenteraad en de directie van Wagenborg praten samen over de ontwikkelingen met betrekking tot het Open Plan Proces (OPP), de dienstregeling en overige gerelateerde zaken. Het OPP is een verkenning van het probleem betreffende de vertragingen in de veerverbinding, met daaraan gekoppeld oplossingen voor de korte en lange termijn. De minister wil per 1 september besluiten welke oplossing voor de verbinding met Ameland gaat gelden. Burgemeester Albert de Hoop: "Of de gemeente invloed heeft op de oplossing zal de tijd leren."

Burgemeester De Hoop is "enigszins geïrriteerd" over het feit dat er erg weinig tijd is om reactie te geven op het rapport van het onderzoeksbureau. Hij is van plan om namens de raad een brief naar de minister te sturen waarin hij wil aandringen op een besluit over de openbare toegankelijkheid van het eiland. Het onderwerp is te belangrijk om daar zo'n korte reactietijd aan te koppelen. "Ameland hoort bij openbaar Nederland en heeft dezelfde rechten als overal in Nederland," zegt een getergde De Hoop. Het kan niet zo zijn dat Ameland minder toegankelijk is dan de rest van het land. "Het mag niet en het kan niet!"

Voor wie niet naar Ballum kan komen: de Themaraad is rechtstreeks te volgen via Lokale Omroep Ameland. 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *