Openbare Expertmeeting Duurzame Energie

LEEUWARDEN – De Provincie Fryslân werkt voortvarend aan haar ambities op het gebied van duurzame energie. Zo moet in 2020 16% van de verbruikte energie duurzaam zijn, en in 2025 25%. Naast energieproductie uit bronnen als wind, zon, biomassa en aardwarmte staat ook 

energiebesparing hoog op de agenda. Met elkaar moet dat leiden tot lagere woonlasten voor de inwoners, meer duurzame dorpen en 4000 banen in de energiesector in 2020. In 2050 moet de hele provincie volledig duurzaam zijn.

De ambities zijn onlangs vastgelegd in de beleidsbrief Duurzame Energie. Op verzoek van Provinciale Staten vindt op 8 juni een expertmeeting plaats, bedoeld om de Statenleden door onafhankelijke deskundigen te laten informeren, zodat zij over enige tijd een afgewogen besluit kunnen nemen over de beleidsbrief. De avond is openbaar, belangstellenden zijn welkom als toehoorder.

Programma

  •  Energietransitie in globaal, Europees en Nederlands perspectief

Drs. Ed Buddebaum, secretaris Topsector Energie Ministerie van Economische Zaken

  • De weg naar Fryslân fossielvrij in 2050

Mr. drs. Marjan Minnesma, directeur Stichting Urgenda

  • Prof.dr. Wim Sinke, hoogleraar  Universiteit van Amsterdam, over zonne-energie
  • Prof. Rien Herber, hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen, over geothermie en 

restwarmte

  • Ir. Theo Wolters, directeur Fabrique Invent, over thorium
  • Dhr. Gerd van de Logt, directeur Groen Gas Nederland, over biomassa
  • Dr.ir. Bert Hamelers, programmadirecteur Wetsus, over blue energy

Presentator: Marijke Roskam

Tijd: 8 juni 19-22 uur. Locatie: Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *