Open brief ‘Red De Sionsberg’

DOKKUM – Actiegroep Red De Sionsberg stuurt een open brief aan zorgverzekeraar De Friesland-Achmea:

"Betreft: Uitnodiging expertbijeenkomst 21 mei 2012 in Zwolle

aangaande problematiek geboortezorg in De Sionsberg te Dokkum

Dokkum, 18 mei 2012

Geachte mevrouw Monissen,

In antwoord op uw uitnodiging, graag uw aandacht voor het volgende:

het uitgangspunt voor de te houden discussie is: hoe kan op verantwoorde wijze de geboortezorg in de Sionsberg worden afgebouwd.

Bol.comWij zijn van mening, dat een geïntegreerd geboortecentrum 1e en 2e lijn letterlijk van levensbelang is voor allen die in dit dunbevolkte gebied wonen en op deze zorg zijn aangewezen.

De voorkeur voor bovengenoemd zorgcentrum is ook door de werkgroep van deskundigen van de Sionsberg uitgewerkt en onderbouwd u aangeboden.

Het wekt op zijn zachtst gezegd verbazing, dat zowel De Friesland-Achmea als de Inspectie voor Gezondheidszorg dit plan van tafel vegen en weigeren hierover in discussie te gaan met de opstellers van het plan met als argument dat De Sionsberg zich niet gehouden heeft aan de afspraken gemaakt in januari 2012.

Het kan toch niet zo zijn, dat alleen de vertegenwoordigers van De Friesland-Achmea en de Inspectie voor Gezondheidszorg zich correct de afspraak van toen herinneren en dat de leden van de werkgroep een volledige foutieve interpretatie hieraan hebben gegeven. Over communicatie gesproken!

Als actiegroep ervaren wij de houding van zowel De Friesland-Achmea als de Inspectie voor Gezondheidszorg als bijzonder arrogant.

Men heeft geen enkele behoefte de argumenten van de andere partij aan te horen en daarover van gedachten te wisselen; zo u wilt daarover met elkaar in discussie te gaan.

Een uitsluitend cijfermatige benadering van deze problematiek, waarin zoals ons ter ore is gekomen 1.8 miljoen bespaard wordt door de geboortezorg in De Sionsberg af te bouwen, maar elders 1.6 miljoen geïnvesteerd moet worden om diezelfde zorg te kunnen blijven leveren, wordt door ons verworpen. Immers, het alternatief zal voor de zwangere altijd een langere reistijd tot een volgend ziekenhuis impliceren, met een grotere kans op complicaties of erger nog een verhoogde kans op baby- en moedersterfte!

Wij zijn van mening, dat de zorgverzekeraar De Friesland-Achmea zich tot het uiterste dient in te spannen om op te komen voor de belangen van haar cliënten, waarbij andere argumenten dan alleen financiële een rol moeten spelen.

Het door u instellen van een commissie van wijze mensen, zoals die op 21 mei in Zwolle bijeen gaat komen, waarbij wij volgens de uitnodiging aanwezig mogen zijn, is ons inziens éénzijdig geproclameerd. Ons is een figurantenrol toebedeeld.

Actiegroep “Red de Sionsberg” heeft dan ook geen enkele behoefte een discussie aan te horen, over een door anderen ingenomen standpunt en zienswijze, waarmee zij het volledig oneens is. Bovendien vreest zij dat de uitkomst op voorhand min of meer vaststaat. De actiegroep wenst dan ook niet gebruikt te worden als decorstuk, wat de indruk zou kunnen wekken, dat zij betrokken is bij de hele gang van zaken.

Een sluitende bekostiging van het ziekenhuis staat kennelijk bij de zorgverzekeraar voorop en dat de mens die op dit ziekenhuis is aangewezen – in veel gevallen tevens cliënt van De Friesland-Achmea- op de tweede plaats komt, is van latere zorg.

De verontrusting onder de bevolking van Noordoost Friesland neemt dan ook toe, nu men zich steeds meer realiseert dat het voortbestaan van De Sionsberg op het spel staat.

Al met al een betreurenswaardige gang van zaken waarmee de bevolking van dit gebied door u als zorgverzekeraar bepaald niet gediend wordt.

Met vriendelijke groet,

(namens actiegroep “Red De Sionsberg”)

Gerus Cornelissen

(secretaris)"

 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *