Op weg naar één organisatie voor ouderenzorg op Ameland

DRACHTEN – De bestuurders van de KwadrantGroep en Thuiszorg Het Friese Land, Roelof Jonkers en Klaas Kuilman, hebben in een personeelsbijeenkomst van beide organisaties meegedeeld dat zij ernaar streven één gezamenlijke organisatie voor ouderenzorg op Ameland in te richten. Zij binden zich ook aan een datum: het is hun ambitie te starten op 1 maart 2018.

‘Willen wij een duurzame toekomst voor de ouderenzorg op dit eiland, dan is samenwerking een voorwaarde,’ aldus de beide bestuurders.

Er zal op korte termijn een plan van aanpak worden opgesteld om deze ambitieuze doelstelling te realiseren. De medewerkers worden nadrukkelijk uitgenodigd mee te denken over de nieuwe organisatie. Ook de samenwerkingspartners in de eerste lijn, zoals de artsen en de fysiotherapeuten, zullen betrokken worden bij de plannen.

Durk Kooistra, bestuursadviseur voor beide organisaties, heeft inmiddels ook met het bestuur van de zorgcoöperatie gesproken en hen uitgenodigd actief mee te denken over de toekomst van de ouderenzorg. Hij deelde mee dat zij daartoe graag bereid zijn.

In de afgelopen maanden is ook gestudeerd op de toekomst voor De Stelp. De eerste stap is het bepalen van de (toekomstige) zorgvraag. Er is een analyse gemaakt van de leeftijdsopbouw van de inwoners van Ameland en op grond daarvan een inschatting gedaan van de zorgvraag in de toekomst.

De uitkomst van de analyse is dat er 60 plaatsen nodig zijn voor intensieve zorg. In overleg met de gemeente is ervoor gekozen 40 daarvan te realiseren op het terrein van De Stelp in Hollum. De overige 20 kunnen worden verdeeld over andere dorpen op het eiland.

De beide instellingen hebben, in nauwe samenspraak met de ambtelijke diensten, een plan ontwikkeld voor een woonwijkje voor ouderen op de plek van De Stelp. Een kernvoorziening voor 20 mensen met dementie en een schil van wooneenheden van nog eens 20. De Stelp en de aanleunwoningen zouden dan gesloopt moeten worden. Er wordt ook nog verder gedacht over een tijdelijke huisvesting voor de inwoners van De Stelp gedurende de bouw.

Voordat er verder gerekend en getekend wordt, is er gemeentelijke besluitvorming nodig.

Beide instellingen vragen aan het college van B en W en de gemeenteraad een principebeslissing te nemen.

Bron: KwadrantGroep

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *