Oorlogsgravenstichting bezoekt Friesland

DEN HAAG – De Oorlogsgravenstichting (OGS) organiseert sinds 2011, naast de landelijke consulcontactdag, regionale bijeenkomsten om haar consuls te ontmoeten. Tijdens deze bijeenkomsten wil de Stichting hen informeren en met hen van gedachten wisselen over alle zaken die het oorlogsgraf aangaan. Deze maand bezoek de OSG de consuls van Friesland.

De Oorlogsgravenstichting oefent wereldwijd toezicht uit op 50.000 Nederlandse oorlogsgraven waarvan er 13.000 in Nederland, verspreid over meer dan 1000 plaatsen in ruim 400 gemeenten. Daarnaast onderhoudt de Stichting ook 12.000 geallieerde oorlogsgraven in Nederland. In de gemeente Ameland bevinden zich 3 Nederlandse Oorlogsgraven en 68 geallieerde oorlogsgraven.
 
De Oorlogsgravenstichting werd in 1946 opgericht met als doel de aanleg, inrichting en instandhouding van het Nederlandse oorlogsgraf waar ook ter wereld.
Daarnaast verzorgt de Stichting de in Nederland verspreid liggende graven van militairen der geallieerde strijdkrachten.
 
Bij de controle op de toestand van deze graven ontvangt de Stichting assistentie van honoraire medewerkers, zogenaamde ‘consuls’ die (vaak) in gemeentelijke dienst werkzaam zijn. De consul is voor de Stichting de contactpersoon inzake oorlogsgraven. Hij of zij ziet toe op de instandhouding en verzorging van de oorlogsgraven in zijn of haar gemeente en rapporteert jaarlijks aan de Stichting over de staat waarin de graven zich bevinden. De burgemeester benoemt de consul officieel. De beëindiging van het consulschap valt samen met het vertrek van de functionaris uit actieve dienst.
 
In de gemeente Ameland is Jan Oud consul van de Oorlogsgravenstichting. Hij doet dit werk sinds 1983 en is tevens het aanspreekpunt voor wat betreft de oorlogsgraven binnen de eigen gemeente.
 
De consuls komen op 20 juni in het Gemeentehuis van Leeuwarden bijeen.
 
Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *