Ontwerpfase Nieuwe Stelp bijna van start 

BALLUM – Het college van burgemeester en wethouders van Ameland stelt de gemeenteraad voor om te starten met de ontwerpfase voor de Nieuwe Stelp. Voor deze fase vraagt het college een krediet beschikbaar te stellen van 875.000 euro. Ook wordt de raad gevraagd om een reactie op de samenwerkingsovereenkomst tussen de KwadrantGroep en de gemeente. 

De gemeente Ameland maakt zich samen met de KwadrantGroep, Thuiszorg het Friese Land en zorgverzekeraar De Friesland al jaren sterk voor een hoogwaardige ouderenzorg op het eiland. De gemeente en de KwadrantGroep hebben een principeakkoord over de realisatie van de Nieuwe Stelp. De komende weken vindt de officiële besluitvorming plaats, zowel bij KwadrantGroep als in de gemeenteraad. Daarna wordt een samenwerkingsovereenkomst getekend. Afgesproken is dat KwadrantGroep de zorg voor ouderen coördineert en dat de gemeente de nieuwbouw van het pand realiseert. 

Eerder al besloot de gemeenteraad dat de Nieuwe Stelp ontwikkeld wordt op de locatie van het sportcomplex bij ‘Ons Hol’. In de afgelopen periode heeft het college de raad regelmatig bijgepraat over de stand van zaken en over de financiële uitwerking van de plannen. De realisatie van de Nieuwe Stelp vergt een investering van in totaal 13,7 miljoen euro. Een deel van dit bedrag, 4,8 miljoen euro, geldt als onrendabele top. De gemeente heeft hiervoor al een bedrag gereserveerd van 3,2 miljoen. Daarnaast worden de aanpassingen in de omgeving van het nieuwe zorggebouw geraamd op tenminste 2 miljoen euro. De gemeente zoekt nog naar extra financieringsbronnen. 

Eerst wordt nu aan de raad een krediet gevraagd voor de ontwerp- en begeleidingswerk-zaamheden tot aan de selectie van de aannemer. De kaders waarmee de architect aan de slag gaat zijn onder meer de gebiedsvisie, het programma van eisen voor het nieuwe gebouw en de businesscase voor het geheel. 

Het programma van eisen gaat uit van 44 gelijkwaardige appartementen, waarvan 24 appartementen voor 24-uurszorg en 20 appartementen voor zelfstandig wonen met zorg (de ‘eerste schil’). Daarnaast komen er twee plaatsen voor kortdurende zorg (het zogeheten ‘eerstelijns verblijf’). In een deel van het bestaande gebouw van Ons Hol komen dan onder meer een behandelruimte voor fysiotherapie, kantoorruimte en een ontmoetingsruimte met dorpshuisfunctie.

Bron Gemeente Ameland

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *